Makaleler

Makale

Bilge YASEMİN BÖĞÜR,Ömer ÖZER

George Orwell’ın Edebi Gazetecilik Anlayışı: ‘Wigan İskelesi Yolu’ Yapıtının Çözümlemesi

George Orwell’s Approach to Literary Journalism: The Analysis of ‘The Road to Wigan Pier’

PDF

Makale

Hasip PEKTAŞ

Görsel İletişim Tasarımı Olarak Ekslibris ve Dijital Dönüşümü

Exlibris and Digital Transformation as Visual Communication Design

PDF

Makale

Beyza ARIDURU AYAZOĞLU,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR

Alışveriş Bağımlılığı

Shopping Addiction

PDF

Makale

Filiz YILDIZ

Türkiye’de İlk Güzellik Yarışmaları ve Basının Öncü Rolü: Genç Cumhuriyet’in Asri Güzelleri

The First Beauty Contests in Turkey and the Pioneering Role of the Press: The Modern Beauties of the Young Republic

PDF

Makale

Cem TUTAR

Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili

The Representation of Risk Society Discourses in Reality TV Programs

PDF

Makale

Burcu ÖZBAY

The Relationship Between Parasocial Theory and Brand Placement

Parasosyal Teori ve Marka Yerleştirme Arasındaki İlişki

PDF

Makale

Cihan BECAN

Glokal Reklam ve Metafor: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Odak Grup Çalışması

Glocal Advertising and Metaphor: A Focus Group Study on University Students

PDF

Makale

Tuğçe ERTEM ERAY,Pınar ASLAN

Women and Public Relations: A Study on Turkey’s Female PR Experts

Kadın ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de Kadın Halkla İlişkiler Uzmanları Üzerine Bir Çalışma

PDF

Makale

Eren Ekin ERCAN

Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın

The Historical Dynamics of Nationalism in the Turkish Cypriot and Press

PDF

Makale

Güven ÖZDOYRAN

Yeni Medya’ya Yönelik ‘Yeni’ Yaklaşımlar: Yeni Medya ve Post-Yapısalcılık/Postmodernizm

'New’ Approaches to New Media: New Media and Post-Structuralism/Postmodernism

PDF