Makale

Makale

Görsel İletişim Tasarımı Olarak Ekslibris ve Dijital Dönüşümü

Exlibris and Digital Transformation as Visual Communication Design

Hasip PEKTAŞ
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:34-42

This research will provide information about the “exlibris”, which is not wellknown to the public. Introducing the book owner and acting as a reminder of him; the design process, printing techniques, its place and importance in visual communication design and the development of exlibris as a design discipline in our country will be explained. Exlibris, which has been reproduced with traditional printing techniques such as gravure, wood print, linoleum printing, lithography for 500 years, has increased its prevalence in recent years by using modern techniques such as screen printing, offset, photography and computer generated design (CGD). Digital art, which constantly renews and updates itself, allows the creation of new visual values. Nowadays, the computer mouse, tablet stylus pen and computer can be used instead of pencil, brush and plate. By applying digital operations on manual drafts or photographs, they can be modified, reduced, enlarged, added or subtracted. In this article, it will be discussed that technology does not interfere with creativity but it provides wide opportunities for accessing information, advancing technical wealth and using time wisely. It is not about how the designer creates, but it is about what he creates. The aesthetic values of his creation, the intensity of emotions and the importance of excitement will be emphasized.

Bu araştırmayla, toplum tarafından çok da bilinmeyen ekslibris konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Kitap sahibini tanıtan ve o kitabı ödünç alan kişiye sahibini hatırlatan eklibrisin diğer işlevleri, tasarım süreci, baskı teknikleri, görsel iletişim tasarımındaki yeri ve önemi, bir tasarım disiplini olarak ekslibrisin ülkemizdeki gelişimi açıklanacaktır. 500 yıldır gravür, ağaç baskı, linolyum baskı, litografi gibi geleneksel baskı teknikleriyle çoğaltılmakta olan ekslibrisin son yıllarda serigrafi, ofset, fotograf, bilgisayarla oluşturulan tasarım (CGD) gibi modern teknikler kullanılarak çoğaltılması, yaygınlaşmasını artırmışır. Sürekli kendini yenileyen ve güncelleyen dijital sanat, yeni görsel değerlerin yaratılmasına fırsat vermektedir. Günümüzde kalem, fırça ve kalıp yerine fare, tablet kalemi ve bilgisayar da kullanılabilmekte; elle yapılan taslak veya fotoğraflar üzerine dijital işlemler uygulanarak, değişiklik, küçültme, büyültme, ekleme, çıkarma yapılabilmektedir. Bu makale ile teknolojinin yaratıcılığa engel olmadığı, bilgiye ulaşmada, teknik zenginliğe kavuşmada ve zamanı ekonomik kullanmada geniş fırsatlar verdiği tartışılacaktır. Tasarımcının nasıl yarattığı değil, neyi yarattığı önemlidir. Yaratımının taşıdığı estetik değerler, kazandırdığı duygu yoğunluğu ve heyecanın önemi vurgulanacaktır.