ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

İletişim

Editör 

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
bahar.muratoglu@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8977-822X 

Editör Yardımcıları 

Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
denizcan.kabas@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7073-8172 
Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güler – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
sukru.guler@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3482-5417 

Dil Editörleri 

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Acun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.acun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2438-4788 
Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
ceren.saran@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2444-2455 
Dr. Öğretim Üyesi Maria Pia Ester Cristaldi – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
mariapia.cristaldi@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7724-9723 
Arş. Gör. Dr. Besna Ağın – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
besna.agin@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1591-0352 

Sekreterya

Arş. Gör. Atila Erdemir – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
atila.erdemir@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6618-8008 
 
Arş. Gör. Onur Coşkun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. 
onur.coskun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3611-6649 

Dergi e-posta: etkilesim@uskudar.edu.tr