ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim (Interaction) bilimsel ve akademik bir düşünsel etkileşim platformu olarak hayata geçiriliyor.

Nisan ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanması planlanan Etkileşim, iletişim bilimlerinden sosyal bilimlerin tüm alanlarına, hatta fen ve sağlık bilimlerinin iletişim bilimleriyle kesişen kesitlerine dek uzanan zengin bir içeriğe,  geniş bir kapsama ve interdisipliner hareketlilik alanına sahip olacak biçimde planlanmaktadır.

Özünde hakemli bir akademik dergi olarak yayımlanacak olan Etkileşim’in hakem değerlendirmeli makalelerden oluşacak asıl kısmının yanı sıra bir de hakem değerlendirmeli olmayan serbest yazıların (çeviri, deneme, kitap eleştirisi vb.) yer alacağı bir açık platform kesiti bulunmaktadır. Derginin hakemli makale kısmına göre kapsamı çok daha sınırlı tutulacak olan bu kesitin Etkileşim için bir esnek hareket alanı oluşturması beklenmektedir.