ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Makale Çağrısı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim’in sekizinci sayısı için yazıların 15 Ağustos 2021'e kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekiyor.

Etkileşim’in sekizinci sayısı için özel bir tema belirlenmemiş olup, iletişim bilimlerinin yanı sıra diğer bilimsel alanlardan da yazı kabul edilmektedir.

Etkileşim’in sekizinci sayısı için, hakem değerlendirme sürecine tabi tutulacak bilimsel makalelerin yanı sıra derginin Etkileşim/Yorum kısmında yayınlanmak üzere, hakem değerlendirmesi kapsamı dışında bırakılacak olan kitap eleştirisi, deneme, çeviri, söyleşi vb. yazılar da kabul edilmektedir.