ISSN (Baskı) 2636-7955
ISSN (Çevrimiçi) 2636-8242

Editör Kurulu

KURULLAR

SAHİBİ Üsküdar Üniversitesi Adına

A. Furkan Tarhan – Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, İstanbul, Türkiye.

EDITOR KURULU

Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Nazife Güngör – Üsküdar Üniversitesi Rektörü, İstanbul, Türkiye.

nazife.gungor@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0743-2445

 

Editör

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

bahar.muratoglu@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8977-822X

 

Editör Yardımcıları

Dr. Öğretim Üyesi Denizcan Kabaş – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

denizcan.kabas@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7073-8172

 

Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güler – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

sukru.guler@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3482-5417

 

Dil Editörleri

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Acun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

ceren.acun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2438-4788

Dr. Öğretim Üyesi Ceren Saran – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

ceren.saran@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2444-2455

Dr. Öğretim Üyesi Maria Pia Ester Cristaldi – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

mariapia.cristaldi@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7724-9723

Arş. Gör. Dr. Besna Ağın – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

besna.agin@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1591-0352

 

Sekreterya

Arş. Gör. Atila Erdemir – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

atila.erdemir@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6618-8008

Arş. Gör. Onur Coşkun – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

onur.coskun@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3611-6649

 

YAYIN KURULU

Profesör Dr. Abdülrezak Altun – Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
aaltun@ankara.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8166-7584

Profesör Dr. Billur Ülger – Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
bulger@yeditepe.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2484-7383

Profesör Dr. Dan Schiller – University of Illinois Urbana-Champaign, Champaign, ABD.
dschille@illinois.edu, ORCID: 0009-0008-3959-4869

Profesör Dr. Erik Knudsen – University of Central Lancashire, Preston, Birleşik Krallık.
eknudsen1@uclan.ac.uk, ORCID: 0000-0001-8361-6975

Profesör Dr. Gillian Doyle – University of Glasgow, Glasgow, İskoçya.
gillian.doyle@glasgow.ac.uk, ORCID: 0000-0003-1817-0684

Profesör Dr. Nevzat Tarhan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
nevzat.tarhan@uskudar.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6810-7096

Profesör Dr. Peyami Çelikcan – İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
peyami.celikcan@istinye.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4375-1448

Doçent Dr. Greg Simons - Turiba University, Riga, Letonya.
gregmons@yahoo.com, ORCID: 0000-0002-6111-5325

Doçent Dr. Pınar Aslan – Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
pinar.aslan@uskudar.edu.tr. ORCID: 0000-0002-2500-8055

Doçent Dr. Salvatore Scifo – Bournemouth University, Fern Barrow, Birleşik Krallık.
sscifo@bournemouth.ac.uk, ORCID: 0000-0003-4818-7954

Dr. Paško Bilić- University of Zagrep, Zagreb, Hırvatistan.
pasko.bilic@fpzg.hr, ORCID: 0000-0001-5174-7073

BİLİM DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ana Maria Manzanas Calvo – Universidad de Salamanca

Prof. Dr. And Algül – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Asaf Varol – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan Biber – İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Aysel Aziz – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Dona Kolar-Panov – International Balkan University

Prof. Dr. Filiz Otay Demir – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru Özgen – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Emine Yavaşgel – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz Aydoğan – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Gülseren Şendur Atabek – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Geray – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Akbulut – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin Çelik – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Mesude Canan Öztürk – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mine Demirtaş – İstanbul Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu Binark – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Nilgün Tutal – Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Makal-İstanbul Beykent Üniversitesi

Prof. Dr. Onur Dursun - Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Oya Şakı Aydın – İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özer – Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Özgül Dağlı – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Özlen Özgen – Atılım Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Tayfun – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhdan Uzun – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç – Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Senem Gençtürk Hızal – Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Öztürk - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Sevil Atasoy – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Suat Gezgin – Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman İrvan – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Temirbek Zhurgenov – Kazak Ulusal Sanat Akademisi

Prof. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Tülay Şeker – Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Vugar Aliyev – Bakü Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. Victor Pickard- University of Pennsylvania

Prof. Dr. Xose Antonio Neira Cruz – Universidad de Santiago de Compostela

Prof. Dr. Zeliha Hepkon – İstanbul Ticaret Üniversitesi