Makale

Makale

George Orwell’ın Edebi Gazetecilik Anlayışı: ‘Wigan İskelesi Yolu’ Yapıtının Çözümlemesi

George Orwell’s Approach to Literary Journalism: The Analysis of ‘The Road to Wigan Pier’

Bilge YASEMİN BÖĞÜR,Ömer ÖZER
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:12-33

In this study, the work of The Road to Wigan Pier, written by English novelist George Orwell, is examined by using literary journalistic features. The aforementioned work is analyzed and it is determined whether this work is a product of literary journalism.

Content analysis was used as the method in this study. In this context, The Road to Wigan Pier is analyzed according to seven literary journalism features which are as follows: Stage by stage design/formation, third person point of view, full registration or full dialogue, situation details, document based topics, to do deep and detailed research and to be the subject of events/issues and literary narration.

It is seen that the work does not have the full record or full dialogue feature and the third person point of view feature is partially applied. Orwell did not prefer to include dialogues frequently in his work. Orwell used the first person point of view in the narration. Instead of ordering the events chronologically, Orwell gives place to flashbacks. He listed the events and subjects with deep and long descriptions to arouse interest. Orwell gives a literary feeling to his work by using literary elements in descriptions such as signs, symbols, similes, anthropomorphizing and dramatization. Besides, it is seen that Orwell prioritizes descriptions of a person rather than spatial descriptions.

Bu çalışmada İngiliz yazar George Orwell’ın Wigan İskelesi Yolu adlı yapıtı, edebi gazetecilik özelliklerinden yararlanılarak incelenmiştir. Sözü edilen yapıt çözümlenip, bu yapıtın bir edebi gazetecilik ürünü olup olmadığı saptanmıştır.

Çalışmada yöntem olarak içerik çözümlemesi kullanılmıştır. Bu bağlamda yapıtın çözümlemesi; sahne sahne, tasarım/oluşumu, üçüncü kişi bakış açısı anlatımı, tam kayıt ya da tam diyalog, durum ayrıntıları, belgeye dayalı konular, derin ve ayrıntılı araştırma yapmak ve olayların/konunun öznesi olmak, edebi anlatım şeklindeki yedi edebi gazetecilik özelliğine göre gerçekleştirilmiştir.

Yapıtta tam kayıt ya da tam diyalog özelliğinin bulunmadığı ve kısmi olarak da üçüncü kişi bakış açısı anlatımı özelliğinin uygulandığı görülmüştür. Orwell, yapıtında diyaloglara sıkça yer vermeyi tercih etmemiştir. Anlatımda bakış açısı olarak ise birinci tekil şahıs kullanmıştır. Orwell, yapıtta aktardığı olayları kronolojik olarak sıralamak yerine, ara ara geri dönüşlere başvurmayı tercih etmiştir. İlgi çekici olacak şekilde sıraladığı olayları ve konuları, derin ve uzun betimlemelerle okuyucuyla buluşturmuştur. Bu betimlemelerde simge, sembol, benzetme, kişileştirme, dramatizasyon gibi edebi unsurlar kullanan Orwell, yapıta sözü edilen unsurlarla edebi bir hava katmıştır. Bunun yanında Orwell’ın kişi betimlemelerine, mekân betimlemelerinden daha fazla yer verdiği gözlemlenmiştir.