Makale

Makale

Alışveriş Bağımlılığı

Shopping Addiction

Beyza ARIDURU AYAZOĞLU,Melisa AKSU,Hüseyin ÜNÜBOL,Gökben HIZLI SAYAR
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:44-64

Shopping addiction is a serious behavioral addiction that people have difficulty in controlling, and is based on inner impulses and connected with several such psychological symptoms as depression and anxiety. Personal reasons are not the only factors that are effective on shopping addiction; family, internet, credit card utilization, social environment, increasing advertisement and developing marketing opportunities are effective on shopping addiction as well. Shopping addiction has different meanings within the frame of certain theories. The aim of this review is providing a general information regarding shopping addiction and introducing the theories by reviewing the personality traits and psychological factors that cause buying.

Bir davranış bağımlılığı olan alışveriş bağımlılığının kişilerin kontrol etmekte güçlük çektiği ve içten gelen dürtülere bağlı olan depresyon, anksiyete gibi psikolojik semptomlarla ilişkilendirilen ciddi bir bağımlılık türü olduğu görülmektedir. Alışveriş bağımlılığında sadece kişisel nedenlerin değil; ailenin, internetin, kredi kartı kullanımının, sosyal çevrenin, artan reklamlar ve gelişen pazarlama imkanlarının da etkilerinin olduğu görülmektedir. Alışveriş bağımlılığı belli kuramlar çerçevesinde farklı tanımlamalara sahiptir. Bu yazının temel amacı alışveriş bağımlılığını genel hatlarıyla açıklamak ve satın almaya yol açan kişilik özelliklerini ve psikolojik faktörleri özetleyerek, alışveriş bağımlılığına ilişkin kuramlarını tanıtmaktır.