Makale

Makale

The Relationship Between Parasocial Theory and Brand Placement

Parasosyal Teori ve Marka Yerleştirme Arasındaki İlişki

Burcu ÖZBAY
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:116-128

Bu makale parasosyal etkileşim, parasosyal ilişki, parasosyal ayrılma, bir karakterin veya bir ünlünün ölümü, parasosyal ilişkisinin marka yerleşimi ile ilişkisini incelemektedir. Bu makale literatür taraması olan ikincil kaynakları içermektedir. Marka yerleştirme tartışmalı bir konudur ve bunun nedenlerinden biri başarılı bir marka yerleştirme yapmak için izlenecek kesin kuralların bulunmamasıdır. Popülerliği hızla artmasına rağmen marka yerleştirme konusunda ve özellikle parasosyal teori arasındaki korelasyon ile ilgili çok fazla çalışma yoktur. Bu nedenle, bu makalenin amacı yukarıda bahsi geçen konulara netlik kazandırmak ve literatür taramasına katkı sağlamaktır.

This paper reviews parasocial theory including parasocial interaction, parasocial relationship, parasocial break up, the death of a character or a celebrity, parasocial attachment and the correlation between brand placement and parasocial theory. This paper contains secondary sources, which is literature review. While brand placement has been a controversial issue since there are no exact rules to follow to make a successful brand placement and also it remains unclear whether brand placement is effective or not, the popularity of it has been growing rapidly. In spite of this, there are not many studies regarding the correlation between brand placement and parasocial theory. Therefore, the aim of this paper is to bring clarity to each subject matter and the correlation between them.