Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

PDF

Yayın Hakkında

Pınar ASLAN

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Abdulaziz Dino GIDRETA,Mutlu BİNARK,Gökçe ÖZSU,Ali ZAIN

Trusts and Doubts in Africa Over Belt and Road Initiative: A Thematic Content Analysis of Opinions in Ethiopian Twittersphere

Afrika’da Kuşak ve Yol Girişimi Üzerinde Güven ve Şüpheler: Etiyopya Twitter Uzamındaki Kanaatlerin Tematik İçerik Analizi

PDF

Makale

Ömer ÖZER

Eleştirel Söylem Çözümlemesi: Haber Örnekleri Üzerinden Bir İnceleme

Critical Discourse Analysis: A Study Based on News Articles

PDF

Makale

Jeremi SZANIAWSKI

‘I Would Prefer Not To’ - On the Virtues of Abjection in Contemporary European Cinema and Society

Yapmamayı Tercih Ederim’ - Çağdaş Avrupa Sineması ve Toplumunda Alçalmanın Erdemleri Üzerine

PDF

Makale

Filiz YILDIZ,Zeynep ÖZARSLAN

Kadınların Deneyimlerinden Dijital Flört Şiddetine Bakmak

Understanding Digital Dating Violence through Women’s Experiences

PDF

Makale

Can DİKER

Postmodern Bir Dünyada Hakikati Savunmak: “Yukarı Bakma” Filminin Sosyo-İdeolojik Analizi

Defending the Truth in a Postmodern World: Socio-Ideological Analysis of the Film “Don’t Look Up”

PDF

Makale

Ayşe KONCAVAR,Mustafa C. SADAKAOĞLU

Sinema ve Televizyon Temsillerinde Reklamcı Stereotipleri Üzerine Bir İnceleme

A Comparative Study on Advertiser Stereotypes in Cinema and Television Representations

PDF

Makale

Selin GÜNEŞ,Seda Gökçe TURAN

Evli Bireylerin Evlilik Doyumu ile Problemli İnternet Kullanımı ve Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examination of the Relationship between Marriage Satisfaction and Problematical Internet Use and Levels of Alexithymia among Married Couples

PDF