Makale

Makale

Trusts and Doubts in Africa Over Belt and Road Initiative: A Thematic Content Analysis of Opinions in Ethiopian Twittersphere

Afrika’da Kuşak ve Yol Girişimi Üzerinde Güven ve Şüpheler: Etiyopya Twitter Uzamındaki Kanaatlerin Tematik İçerik Analizi

Abdulaziz Dino GIDRETA,Mutlu BİNARK,Gökçe ÖZSU,Ali ZAIN
Yıl 5, Sayı 9, Sayfalar:12-35

China`s Belt and Road Initiative is a massive infrastructural project that Ethiopia is encompassed. Yet, in Ethiopia, public opinion over the subject has never been homogenous as there are both apparent faiths that the initiative would positively contribute to Ethiopia’s economy, and suspicions that it is merely China`s veiled ambition to accelerate its expansion in global economy and politics, intensifying the concerns that China will not be any different from former colonial powers for African nations. Besides mainstream media coverage, much of the debate over this initiative has increasingly happened on social networking sites as attributable to their relative accessibility and autonomy. By employing a thematic content analysis of Twitter contents generated by opinion technicians during the 2019 Belt and Road Initiative Forum in Beijing, this article examines how opinion technicians over the Ethiopian Twittersphere discuss the initiative.

Çin'in başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, Etiyopya'yı da kapsayan devasa bir altyapı projesidir. Girişime dair Etiyopya’daki kamuoyu tartışmaları hiçbir zaman tek yönlü olmamıştır: Bunun sebepleri arasında Girişim’in Etiyopya ekonomisine olumlu yönde katkıda bulunacağına dair güvenin yanı sıra, Çin'in Afrika ülkeleri için bir yandan eski sömürgeci güçlerden farklı olmayacağı endişesi ve bir yandan da Çin’in küresel ekonomi ve siyasette genişlemesini hızlandırma konusunda örtük bir hırsa sahip olduğuna dair şüphe sayılabilir. Anaakım medyanın Girişim’e dair haberlerinin yanı sıra, Girişim hakkındaki tartışmaların çoğu göreli erişilebilirliklerine ve özerkliklerine rağmen sosyal ağ ortamlarında daha fazla gerçekleşmiştir. Bu çalışma, Pekin'de 2019 yılında düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu sırasında kanaat teknisyenlerinin Etiyopya Twitter uzamında Girişim’i nasıl tartıştığını Twitter gönderilerinin tematik içerik analizi üzerinden incelemektedir.