Makale

Makale

Kadınların Deneyimlerinden Dijital Flört Şiddetine Bakmak

Understanding Digital Dating Violence through Women’s Experiences

Filiz YILDIZ,Zeynep ÖZARSLAN
Yıl 5, Sayı 9, Sayfalar:72-101

This study aims to examine the phenomenon called digital intimate partner violence or digital dating violence, which has become widespread with the development of digital communication tools and internet technologies, using the phenomenological method. Within the scope of the research, what types of digital violence that women who experience digital dating violence are exposed to, whether there is a connection between offline and online/digital violence, and how these women react to this violence and what methods they struggle with, are revealed through women’s personal narratives. Semi-structured oral interview technique, which is one of the common data collection techniques of the phenomenological method, is used in the research. The research questions were aimed to be answered through the personal stories of 10 selected women who were exposed to digital dating violence. As a result of the research, it was found that the participants of the research were exposed to many different types of digital violence at the same time, and both offline and online violence together. Generally, the women’s reactions to digital dating violence are to isolate themselves from online platforms and to feel alone. Another finding of the research is that women mostly struggle with digital dating violence alone.    

Bu çalışma, dijital iletişim araçları ve internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan dijital yakın partner şiddeti veya dijital flört şiddeti olarak adlandırılan olguyu, olgubilimsel yöntemle incelemeyi hedeflemektedir. Araştırma kapsamında, dijital flört şiddetini deneyimleyen kadınların hangi dijital şiddet türlerine maruz kaldığı, çevrim dışı şiddet ile çevrim içi/dijital şiddet arasında bir bağlantı olup olmadığı ve söz konusu kadınların bu şiddete nasıl tepki verdikleri ve hangi yöntemlerle mücadele ettikleri, kadınların bireysel anlatıları ile ortaya konmaktadır. Araştırmada olgubilimsel yöntemin yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniklerinden biri olan yarı-yapılandırılmış sözlü görüşme tekniği kullanılmıştır. Dijital flört şiddetine maruz kalan 10 kadının kendi kişisel hikâyelerine dayanarak, araştırma sorularına yanıt aranmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya dâhil olan katılımcıların, dijital şiddetin birçok türüne birden maruz kaldıkları, şiddetin hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak uygulandığı bulunmuştur. Kadınların genellikle dijital flört şiddetine tepkileri, çevrim içi ortamlardan kendilerini izole etmek ve yalnızlaşmak olarak ortaya çıkmaktadır. Araştırmanın bir başka bulgusu ise, kadınların büyük oranda dijital flört şiddeti ile yalnız başlarına mücadele ettikleridir