Makaleler

Makale

Tuğçe ERTEM ERAY,Pınar ASLAN

Women and Public Relations: A Study on Turkey’s Female PR Experts

Kadın ve Halkla İlişkiler: Türkiye’de Kadın Halkla İlişkiler Uzmanları Üzerine Bir Çalışma

PDF

Makale

Eren Ekin ERCAN

Kıbrıs Türk Toplumunda Milliyetçiliğin Tarihsel Dinamikleri ve Basın

The Historical Dynamics of Nationalism in the Turkish Cypriot and Press

PDF

Makale

Güven ÖZDOYRAN

Yeni Medya’ya Yönelik ‘Yeni’ Yaklaşımlar: Yeni Medya ve Post-Yapısalcılık/Postmodernizm

'New’ Approaches to New Media: New Media and Post-Structuralism/Postmodernism

PDF

Makale

Besna AĞIN

An Analysis on Ambivalence in Cinema: “The Last Tycoon” Elia Kazan

Sinemada ‘İki Taraflılık’ Üzerine Bir İnceleme: “Son Patron” Elia Kazan

PDF

Makale

Betül TANSEL,Serhat KAYA

Instagram’da Zamana Yolculuk: Nostalji Algısının Yeniden Üretilmesi ve Tbt’nin Kullanım Pratikleri Üzerine

Time Travel on Instagram: Reproduction of Nostalgia Perception and Use of TBT

PDF

Makale

Eser KARATAŞ

Medyada Kanaatler Üzerine: Kanaat Üreticileri Doksozoflar

On Opinions in Media: Opinion Formers Doxosophs

PDF

Makale

Emel AKBAŞ

Mısır Filmlerinin Türk Sinemasında Yarattığı Etki

The Effect of Egyptian Films on Turkish Cinema

PDF

Makale

Murat ULUK

Yanlış Bilgiler ve Biliş İlişkisi: Suriyeli Mülteci Dezenformasyonuna Gelen Kullanıcı Yorumları Üzerine Bir İnceleme

The Relationship Between Cognition and False Information: A Study About User Reviews of Disinformation on Syrian Refugees

PDF

EtkileşimYorum

Nejla POLAT

Hıfzı Topuz ile UNESCO Yılları Üzerine

PDF