Makale

Makale

Instagram’da Zamana Yolculuk: Nostalji Algısının Yeniden Üretilmesi ve Tbt’nin Kullanım Pratikleri Üzerine

Time Travel on Instagram: Reproduction of Nostalgia Perception and Use of TBT

Betül TANSEL,Serhat KAYA
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:236-253

DOI : -

Social media, the symbol of socialization and communication revolution and the product of Internet, opens a new identity field by enabling individuals to get away from ideological and social pressures. Instagram, one of the popular networks, is the study area of the present article. Changing perception of time and space in cyber space has modified the nostalgia concept. Contemporary nostalgia beings to be about “now” that has gone forever, rather than the “past”. The reflection of nostalgia into Instagram is a #tbt tag used by those asking to upload a photo from the past days. As a method, in-depth interviews with a semi-structured questionnaire is performed in the current study conducted on this tag. As a result, it is understood that although nostalgia in Instagram is rebuilt with photographs from a few days to a few years, the desired/expected emotional satisfaction is not realized.

Sosyalleşme ve iletişim devriminin simgesi olan İnternet’in ortak ürünü olan sosyal medya, adeta alacakaranlıkta sürdürülen ilişkiler sayesinde, bireylerin ideolojik ve sosyal baskılardan uzaklaşmasını sağlayarak yeni bir kimlik alanı da açmaktadır. Popüler sanal ağlardan Instagram ise bu makalenin çalışma alanını oluşturmaktadır. Siber uzayda değişen zaman ve mekân algısı nostalji kavramını da değiştirmiştir. Çağdaş nostalji, geçmiş hakkında olmaktan çok yitip giden şimdi hakkında olmaya başlamıştır. Nostaljinin Instagram’a yansımasını ise #tbt etiketinde görmekteyiz. Türkçeye “Ne günlerdi!” olarak çevirebileceğimiz ve açılımı “Throwback Thursday”in kısaltması olan TBT, geçmişten bir güne, eskilere dair fotoğraf yüklemek isteyenlerin kullandığı bir etiket olarak karşımıza çıkmaktadır. Her gün yaklaşık 450 milyon paylaşımın yapıldığı bu etiket üzerinde yaptığımız çalışmada yöntem olarak, yarı yapılandırılmış soru formuyla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda Instagram alanı üzerinde nostaljinin birkaç günden birkaç seneye uzanan tarih aralığındaki fotoğraflarla yeniden inşa edilse de gerçek hayatta beklenen duygusal tatminin burada gerçekleşmediği görülmüştür