Makale

Makale

Medyada Kanaatler Üzerine: Kanaat Üreticileri Doksozoflar

On Opinions in Media: Opinion Formers Doxosophs

Eser KARATAŞ
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:254-275

Social opinions are vital for the sovereign power upon the shaping of everyday life and keeping society under control. It leads to a close relationship between the political power and the media in order to maintain its sovereignty and reproduce its ideology. In this study the concept of “doxa” and “doxosophs”, which Bourdieu has put forward in order to understand the influence of the dominant power on the society and its effect on the media, will be discussed. In this context, it will be examined how new social practices are formed by reproducing the opinions and reconstructing these opinions through the main media and new media channels at the request of the political power. The media, which aims to legitimize the discourses of political power through doxosophs and convey it to the society, aims to protect the relationship between the dominant power and its interests. In this case, whether the opinions media convey to society through the doxosophs is in the public interest is a matter of question.

Toplumsal kanaatler, gündelik yaşamın şekillenmesi ve toplumun kontrol altında tutulabilmesi açısından egemen güç için hayati bir öneme sahiptir. Kendi egemenliğinin devamını sağlamak ve ideolojisini yeniden üretebilmesi için siyasi erk ile medya arasında sıkı bir ilişkinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bakımından egemen olanın çıkarı doğrultusunda kanaatler kontrol edilmekte ve kullanılmaktadır. Bu çalışmada, egemen gücün toplumu kontrol altında tutulabilmesi ve medya üzerindeki etkisini anlamak açısından Bourdieu’nün ortaya koymuş olduğu “doxa” ve “doksozoflar” kavramları ele alınacaktır. Bu kapsamda doksozof olarak tanımlanan kişilerin birçok konuda sığ bir bilgi birikimine sahip olmalarına rağmen kanaatleri yeniden üreterek ve bu üretilen kanaatlerin siyasal erkin isteği üzerine ana medya ve yeni medya kanalları aracılığıyla yeniden kurgulayarak nasıl yeni toplumsal pratikler oluşturdukları incelenecektir. Siyasi erkin söylemlerini doksozoflar sayesinde meşrulaştırıp, topluma ulaştırmayı hedefleyen medya, egemen güçle arasındaki ilişkisini kendi çıkarları doğrultusunda korumayı hedefler. Bu durumda medyanın doksozoflar aracılığıyla topluma taşıdığı kanaatlerin ne kadar toplum yararına olduğu sorgulanması gereken bir konudur.