Makale

Makale

Mısır Filmlerinin Türk Sinemasında Yarattığı Etki

The Effect of Egyptian Films on Turkish Cinema

Emel AKBAŞ
Yıl 2, Sayı 4, Sayfalar:276-284

DOI : -

Since Egyptian films arrived in Turkey in the late 1930s, the attention of the mass public was huge and the halls began to fill with long queues. These melodramatic films appealed to Turkish society’s culture, traditions, lifestyle. Moreover, these films, which are adorned with Turkish lyrics and Arabic melodies, were internalized in a short time with the effect of historical past and common culture. The intense demand for Egyptian films inspired the producers, and the producers often went to Egypt and started to import many films one after another. Muharrem Gürses, who transformed this situation into an opportunity, began to produce films by adapting the melodramatic subjects of Egyptian films. The public soon well-accepted these films and Egyptian films were no longer prominent and there was no need for import. Films shot in the style of Egyptian films have led to the birth of popular Turkish cinema. In a short time, cinema has become a profitable sector. Along with this, the number of movies and the number of film companies also increased. This increase lasted until 1975.

Mısır filmlerinin 1930’ların sonlarından itibaren Türkiye’ye gelmesiyle birlikte halk tarafından yoğun ilgi görmüş, salonlar dolmaya başlamış ve uzun kuyruklar oluşmuştur. Ağır melodram tarzındaki bu filmler Türk toplumunun kültürüne, geleneklerine yaşam tarzına hitap etmiş ayrıca Türkçe sözlü Arapça ezgilerle bezenmiş bu filmler tarihsel geçmişin ve ortak kültürün etkisiyle kısa sürede içselleştirilmiştir. Mısır filmlerine gösterilen yoğun talep yapımcıları harekete geçirmiş ve yapımcılar Mısır’a sık sık giderek birbiri ardına birçok film ithal etmeye başlamıştır. Bu durumu fırsata dönüştüren Muharrem Gürses ise Mısır filmlerinin ağır melodram içeren konularını uyarlayarak peşi sıra filmler çekmiştir. Halk kısa sürede bu filmleri benimsemiş ve Mısır filmleri geri planda kalmış ve böylece ithal etmeye gerek kalmamıştır. Mısır filmleri tarzında yerelleştirilerek çekilen filmler popüler Türk sinemasının doğmasına neden olmuştur. Kısa sürede sinema kazançlı bir sektör haline gelmiştir. Bununla birlikte çekilen filmler ve film şirketlerinin sayısı da artış göstermiştir. Bu yükseliş 1975 yılına kadar sürmüştür.