Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Özge UĞURLU

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Mukadder ÇAKIR

Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimi Bağlamında Kent

City in the Context of the Development of New Communication Technologies

PDF

Makale

Cem ERKEBAY,Nurdoğan RİGEL

‘Boğaziçi Medeniyeti’nde Balık Kültürü ve Lüfer

Fish Culture and Blue Fish in the Civilization of Bosphorus

PDF

Makale

Ebru ÖZGEN

Yeni Medyada Halkla İlişkiler Etiği Mümkün müdür?

Public Relations Ethics in the New Media / Is it Possible?

PDF

Makale

Tülây ATAY,Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU,Suat GEZGİN

Medyanın Aydınlanması ve Entelektüellerin Sorumluluğu: “Yüzellilikler / 150’likler” ve Hatay’da Yerel Basın

The Media Enlightenment and the Responsibility of Intellectuals: “The 150ers” and the Local Media in Hatay

PDF

Makale

Onur DURSUN,İlker ÖZDEMİR

Evrensel Akla Temelli Pozitif Bir Özgürlük Düşüncesi: Basın Özgürlüğünü Kant’ın Düşünceleriyle Yeniden Yapılandırmak

A Positive Freedom Thought Based on Universal Reason: Re-Structuring Freedom of Press by Kant’s Thoughts

PDF

Makale

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH

Gentrification in Istanbul: Generating Insights Through Photography

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Fotoğraf Üzerinden Kavrayış Geliştirme

PDF

Makale

Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN

Sosyal Medya ve Suskunluk Sarmalı: Fikirlerin İfadesi İçin Özgür Bir Alan Vaadi Gerçekleşti mi?

Social Media and the Spiral of Silence: Did the Promise of a Free Space for Opinion Expression Come True?

PDF