Makale

Makale

Medyanın Aydınlanması ve Entelektüellerin Sorumluluğu: “Yüzellilikler / 150’likler” ve Hatay’da Yerel Basın

The Media Enlightenment and the Responsibility of Intellectuals: “The 150ers” and the Local Media in Hatay

Tülây ATAY,Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU,Suat GEZGİN
Yıl 2, Sayı 3, Sayfalar:64-74

This paper addresses the contributions of four esteemed intellectuals (Mesut(d) Fani Bilgili, Fanizade Ali İlmi, Refik Halit(d) Karay and Tarık Mümtaz Yazganalp) to the fields of literature and thought during the period of their
exile in Hatay, based on the ideas and remarks on the responsibility of intellectuals of one of the great thinkers of the century, Noam Chomsky, in the context of the development of local media in Hatay. Throughout the history of civilization, the role of independent minds has always been important in the transformation of communities. Even though they were in exile, those four scholars fulfilled their historic responsibilities and transferred their intellectual knowledge unimpeded to the local press and the fields of literature and education, first in the district of Iskenderun and then in Hatay.

Yüzyılın düşünürü Noam Chomsky’nin aydın sorumluluğuna dair fikirlerinin ve yorumlarının Hatay yerel basınının gelişimi bağlamında ve 150’likler boyutunda ele alındığı bu çalışmada dört değerli aydının (Mesut(d) Fani Bilgili, Fanizade Ali İlmi, Refik Halit(d) Karay ve Tarık Mümtaz Yazganalp) sürgün geldikleri Hatay’da dönemsel olarak yazın ve düşün alanına sundukları katkılar ele alınmıştır.

Bağımsız zihinlerin toplumların dönüşümündeki rolleri uygarlık tarihi boyunca önemli olmuştur. Tarihi sorumluluklarını sürgünde de olsalar yerine getirmiş olan bu dört bilge insan entelektüel birikimlerini dönemin İskenderun Sancağı’nda ve sonrasında Hatay’da yerel basına, edebiyat dünyasına ve eğitim alanına hiçbir beis görmeden aktarmışlardır.