Makale

Makale

Gentrification in Istanbul: Generating Insights Through Photography

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm: Fotoğraf Üzerinden Kavrayış Geliştirme

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH
Yıl 2, Sayı 3, Sayfalar:98-113

Gentrification is a process that describes the regeneration of run-down districts of a city; people from high income groups move into an area and, over time, the original residents move out. This process can be seen in Istanbul during the 1980s when some buildings in the central areas of the city were restored and are now used by people of upper social classes, income groups, cultures and lifestyles. Slum clearance programmes and the building of new apartment blocks has resulted in the gentrification of many parts of the city. This study focuses on one district of Istanbul that has been affected by this type of gentrification. The purpose of the study was to explore what role photography might have in developing an understanding of the gentrification process. The research included a photo-elicitation exercise with some of the residents to understand the effect of gentrification on their lives. This paper outlines the context around gentrification, the methodology employed by the researcher and the findings from the study. The study concludes that visual methodologies can provide valuable data, giving a better understanding of the process and impact of gentrification in Turkey.

Kentsel dönüşüm bir şehrin gözden düşmekte olan bölgelerinin yenilenmesini açıklayan bir süreçtir; yüksek gelire sahip gruplar bölgeye yerleştirilir ve zaman ilerledikçe ilk etapta bölgede yaşayan nüfus o bölgeden taşınır. Bu süreç İstanbul’da 1980’lerde restore edilmiş merkezi bölgelerdeki bazı binalarda görülebilmektedir ve bu alanlar şimdilerde yüksek gelirli, kültürlü ve belirli bir yaşam kalitesine sahip üst düzey sosyal sınıflar tarafından kullanılmaktadır. Gecekondu yıkma programları ve yeni apartman bloklarının inşa edilmesi, şehrin birçok bölümünde gerçekleştirilen yeni kentsel dönüşümün sonucudur. Bu çalışma, İstanbul’da bu tip bir kentsel dönüşüm geçirmiş olan bir bölgeyi ele almaktadır. Çalışmanın amacı, gelişen kentsel dönüşüm sürecini anlamada fotoğrafın nasıl bir rolü olduğunu araştırmaktır. Araştırmaya kentsel dönüşümün bazı bölge sakinlerinin hayatlarında nasıl bir etki yarattığını anlamak için fotoğrafik uyarım metodu dâhil edilmiştir. Bu çalışmada, kentsel dönüşüm bağlamında, araştırmacı tarafından kullanılan metodoloji ve araştırmadan elde edilen bulgular özetlenmektedir. Çalışma, görsel metodolojilerin değerli veriler sağlayabildiği ve böylece Türkiye’deki kentsel dönüşüm süreci ile etkilerinin daha iyi kavranabileceğinin sonucuna varmaktadır.