Makale

Makale

‘Boğaziçi Medeniyeti’nde Balık Kültürü ve Lüfer

Fish Culture and Blue Fish in the Civilization of Bosphorus

Cem ERKEBAY,Nurdoğan RİGEL
Yıl 2, Sayı 3, Sayfalar:28-52

The nostalgic concept of “Bosphorus Civilization” reflects a time period, from the time in which 17th Century Ottoman era Istanbul that people enjoyed a luscious lifestyle, to the time Second World War young Turkish Republic did not take in war but experimented its difficulties. In this period which lasted approximately 250 years, “Fish Culture” did exist as a reflection of daily life memories and “Blue Fish” was a major part of this culture. In this work, dynamics of social group will be handled through a historic perspective, in a chapter where Bosphorus-style Istanbul life was formed. The life-style and social structure formed around “Blue Fish” will be relayed through literary texts (Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar) and memories (Asaf Muammer, Ali Pasiner).

Günümüzde nostalji olarak anımsanan “Boğaziçi Medeniyeti” kavramı, içinde yaşam biçiminin de yansıdığı İstanbul’un 17. yüzyıl Osmanlı döneminden; genç Türk Cumhuriyeti’nin katılmasa da sıkıntılarını yaşadığı İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren bir zaman dilimidir. Yaklaşık 250 yıl süren bu dönemde günlük yaşamın belleklerdeki karşılığında “Balık Kültürü” ve bu kültürün başrolünde de lüfer yer alırdı. Bu çalışmada, tarihsel bir perspektif içinden İstanbul yaşamının Boğaziçi’nde şekillenen bölümünde lüfer balığı çevresindeki sosyal grubun dinamikleri ele alınacak, lüfer balığı çevresinde oluşan yaşam biçimi ve sosyal yapı, edebi metinler (Ahmet Hamdi Tanpınar ve Abdülhak Şinasi Hisar) ve anılardaki (Asaf Muammer ve Ali Pasiner) anlatılarından yararlanılarak aktarılacaktır.