Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Pınar ASLAN

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Asil Ali ÖZDOĞRU

Lise Öğrencilerinin Okul Dışı Zaman Kullanımları: Değişken ve Birey Merkezli Bir Yaklaşım

Out-of-School Time Uses of High School Students: A Variable -and Person-Centered Approach

PDF

Makale

Ayşe Duygu URAK AVAN,Nurhan BABÜR TOSUN

Tüketim Kültürü Bağlamında Yavaş Kent Hareketi: Yabancılaşmadan Kaçış ve Bireysel Özgürleşme

Cittaslow Movement in the Context of Consumer Culture: Escape from Alienation and Individual Emancipation

PDF

Makale

Sezgin SAVAŞ,Sevimece KARADOĞAN DORUK

The Role of Digital Media in Image Formation: A Study on the Projection of Corporate Image on the Consumer

İmaj Üretiminde Dijital Medyanın Rolü: Kurumların Oluşturmaya Çalıştıkları İmajın Tüketiciye Ne Oranda Yansıdığına Yönelik Bir Çalışma

PDF

Makale

Ersin ERTAN

The Use of Baroque Music in Films and De Wit's “The Monk and The Fish”

Barok Müziğin Filmlerde Kullanımı ve De Wit’in “Keşiş ve Balık” Filmi

PDF

Makale

Ali DEMİR

Çoğulcu Kamusal Alanda Dini Kimliklerin Özgürlüğü ve Demokrasi İletişimi

Freedom and Democracy Communication of Religious Identities in the Pluralistic Public Sphere

PDF

Makale

Mustafa ALGÜL

Anlatı İçinde Anlatı: “Into The Woods (Sihirli Orman)” Filminin Peri Masalı Anlatıları İçindeki Gezintisi

Narrative within a Narrative: The Journey of “Into the Woods” through Fairy Tale Narratives

PDF

Makale

Şaha Burcu BAYGÜL ÖZPINAR

“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları

“New” Technologies and New Tools of Corporate Communication

PDF