Makale

Makale

“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları

“New” Technologies and New Tools of Corporate Communication

Şaha Burcu BAYGÜL ÖZPINAR
Yıl 4, Sayı 7, Sayfalar:150-168

In corporate communication, it is essential to use all communication tools that will contribute to the corporate identity and reputation in a continuous, systematic and balanced manner. In an age where technological developments are reshaping all forms of business and communication, the faster the new technologies are applied by corporate companies, the more competitive advantage they provide. Moving from this point, it is very important for institutions to follow and undertand these developments and realize how to take advantage of new trends. In this study, the development of corporate communication was briefly mentioned, and the reflections of the developments in the communication technologies sector since the 1980s in the field of corporate communication were examined by using a descriptive method. The study draws a conceptual framework on the technological applications adopted by institutions in communication management in an effort to contribute to future research.

Kurumsal iletişimin en temel amacı, paydaşlar için gerçeğin birincil kaynağı olmaktır. Bu işlevsel iletişim biçiminde kurum kimliğine ve itibarına katkı sağlayacak tüm iletişim araçlarından sürekli, sistemli ve dengeli biçimde yararlanmak esastır. Teknolojik gelişmelerin tüm iş ve iletişim biçimlerini yeniden şekillendirdiği bir çağda, yeni iletişim teknolojileri kurumlar tarafından ne kadar erken ve hızlı uygulanırsa o kadar büyük rekabetçi avantaj sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle kurumların bu gelişmeleri takip etmeleri ve yeni eğilimlerden nasıl yararlanılacağını anlamaları varlıklarını sürdürebilmeleri için büyük önem arz eder. Bu çalışmada kurumsal iletişimin gelişimine kısaca değinilmiş, betimleyici yöntem kullanılarak 1980’lerden bu yana iletişim teknolojileri sektöründeki gelişmelerin kurumsal iletişim alanındaki yansımaları irdelenmiştir. Çalışma gelecekte yapılacak araştırmalara katkıda bulunma çabasıyla kurumların iletişim yönetiminde benimsediği teknolojik uygulamaları anlamaya yönelik bir çerçeve çizmektedir