Makale

Makale

Tüketim Kültürü Bağlamında Yavaş Kent Hareketi: Yabancılaşmadan Kaçış ve Bireysel Özgürleşme

Cittaslow Movement in the Context of Consumer Culture: Escape from Alienation and Individual Emancipation

Ayşe Duygu URAK AVAN,Nurhan BABÜR TOSUN
Yıl 4, Sayı 7, Sayfalar:32-59

Cittaslows are introduced as safe shelters that will save individuals from capitalist social conditions and alienation from daily life under the dominance of consumer culture in metropolises, emancipate them to build their own lives by making them realize their real needs. As of today, there are 264 Cittaslows worldwide and 18 in Turkey. The district of Seferihisar in the province of Izmir is the first Cittaslow in Turkey, having received the title in 2009. The district, which became a brand with its Cittaslow title, received considerable immigration from metropolises. However, as it became crowded, it started to face the same problems as big cities, lost its tranquility and it had to face the fact that some inhabitants already want to leave. This study attempts to analyze the changes that Seferihisar has endured since it was declared a Cittaslow by means of those who moved from metropolises in search for a more tranquil life. In this study, with a research design that follows a phenomenological approach, in addition to in-depth interviews with 7 people moved in from İstanbul, Ankara and İzmir, data collection methods like document analysis, expert opinion and observation were used. The findings indicate that small cities like Cittaslow Seferihisar might not be an alternative in the context of liberation from alienation since it reproduces the capitalist urban conditions. So, it is understood that individual emancipation needs to be mental, not spatial.

Yavaş Kentler, metropollerdeki kapitalist toplumsal koşullar ve tüketim kültürü hâkimiyetindeki gündelik yaşamın yarattığı yabancılaşmadan kurtaracak, bireylerin gerçek ihtiyaçlarını fark ederek kendi yaşamlarını oluşturabilmeleri anlamında daha özgür kılacak güvenli birer sığınak olarak tanıtılmaktadır. Dünyada 264, Türkiye’de ise 18 adet yavaş kent bulunmaktadır. İzmir iline bağlı Seferihisar ilçesi, 2009 yılında unvanı alarak, Türkiye’nin ilk Yavaş Kenti olmuştur. Yavaş Kent unvanı ile birlikte markalaşan ilçeye, metropollerden önemli miktarda göç gerçekleşmiştir. Ancak kalabalıklaşmayla birlikte metropollere dair sorunları yaşamaya başlamış, sakinliği kaybetmek ve gelenlerin gitmek istemesiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu çalışma, Seferihisar’ın Yavaş Kent oluşunun ardından girdiği değişim sürecini metropollerden sakin bir yaşam arayışıyla gelenler üzerinden değerlendirmeye çalışmaktadır. Çalışmada, fenomenolojik yaklaşımla ilerleyen bir araştırma deseniyle; İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelerek ilçeye yerleşen 7 kişi ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerin yanı sıra doküman analizi, uzman görüşü ve gözlem gibi diğer veri toplama metotlarına başvurulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, yabancılaşmadan kurtuluş ve bireysel özgürleşme bağlamında Yavaş Kent Seferihisar gibi küçük kentler seçeneğinin bir alternatif olmayabileceği; kapitalist kentsel koşulları yeniden ürettiği için bireysel özgürlüğün mekânsal değil, zihinsel olması gerektiği anlaşılmaktadır.