Makaleler

Makale

Sezgin SAVAŞ,Sevimece KARADOĞAN DORUK

The Role of Digital Media in Image Formation: A Study on the Projection of Corporate Image on the Consumer

İmaj Üretiminde Dijital Medyanın Rolü: Kurumların Oluşturmaya Çalıştıkları İmajın Tüketiciye Ne Oranda Yansıdığına Yönelik Bir Çalışma

PDF

Makale

Ersin ERTAN

The Use of Baroque Music in Films and De Wit's “The Monk and The Fish”

Barok Müziğin Filmlerde Kullanımı ve De Wit’in “Keşiş ve Balık” Filmi

PDF

Makale

Ali DEMİR

Çoğulcu Kamusal Alanda Dini Kimliklerin Özgürlüğü ve Demokrasi İletişimi

Freedom and Democracy Communication of Religious Identities in the Pluralistic Public Sphere

PDF

Makale

Mustafa ALGÜL

Anlatı İçinde Anlatı: “Into The Woods (Sihirli Orman)” Filminin Peri Masalı Anlatıları İçindeki Gezintisi

Narrative within a Narrative: The Journey of “Into the Woods” through Fairy Tale Narratives

PDF

Makale

Şaha Burcu BAYGÜL ÖZPINAR

“Yeni” Teknolojiler ve Kurumsal İletişimin Yeni Araçları

“New” Technologies and New Tools of Corporate Communication

PDF

Makale

Musa AK

Bertolt Brecht’in Epik Tiyatrosu Üzerinden İnteraktif Belgesellere Bakmak

Looking at Interactive Documentaries through Bertolt Brecht’s Epic Theater

PDF

Makale

Yunus Emre ÖKMEN,Nil ÇOKLUK

Ben de Artık Bir Hikâye Anlatıcısıyım: Hikâye Anlatımında Dijital Olanaklar Açısından YouTuber “Fly With Haifa” Üzerine Bir İnceleme

I am Now a Storyteller: A Review on YouTuber “Fly With Haifa” in Terms of Digital Possibilities in Storytelling

PDF

Makale

Esra BOZKANAT

Koronavirüs Salgınında Medya Kullanımı: Küresel Raporlar Üzerinden Bir Derleme

Media Consumption in the Covid-19 Outbreak: A Review of Global Reports

PDF