Makale

Makale

Koronavirüs Salgınında Medya Kullanımı: Küresel Raporlar Üzerinden Bir Derleme

Media Consumption in the Covid-19 Outbreak: A Review of Global Reports

Esra BOZKANAT
Yıl 4, Sayı 7, Sayfalar:216-234

This study reveals the situation of seeking information, media consumption and trust in information sources of countries around the world on COVID-19 pandemic. The paper aims to reveal the global situation by examining the findings and results of the research carried out by international organizations during the coronavirus outbreak. For this purpose, “Edelman Trust Barometer Coronavirus Special Report (2020)”, “Global Web Index Coronavirus Research (2020)” and “Statista-Coronavirus: Impact on Media Consumption Worldwide (2020)” reports were examined. According to the data of the three international studies, there have been significant increases in both traditional and new media consumption worldwide depending on the need to search for information in times of crisis. The most reliable sources among the countries are WHO’s, CDC’s, or government websites, but the reports reveal that finding a reliable source is not a sufficient reason to use it. In addition, when comparing before and during the pandemic, an increase is observed in paid subscription platforms as can be seen from the reports.

Bu çalışma dünya ülkelerinin COVID-19 küresel pandemisi ile ilgili bilgi edinme, medya kullanımı ve bilgi kaynaklarına güven durumlarını ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı uluslararası kuruluşların koronavirüs salgını devam ederken gerçekleştirdikleri araştırmaların bulgu ve sonuçlarını inceleyerek küresel düzeydeki durumu ortaya koymaktır. Bu amaçla “Edelman Güven Ölçeği Koronavirüs Özel Raporu (2020)”, “Global Web Index Coronavirus Araştırması (Nisan-2020)” ve “Statista- Coronavirus: Dünya Geneli Medya Kullanımına Etkisi (2020)” isimli raporlar incelenmiştir. İncelenen üç uluslararası araştırmanın verilerine göre kriz anlarında bilgi arama ihtiyacına bağlı olarak hem geleneksel hem de yeni medya kullanımında dünya genelinde önemli artışlar olmuştur. Ülkeler arasında en güvenilir kaynaklar Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) web sitesi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ya da hükümet web siteleri çıkmıştır fakat incelenen raporlar bir kaynağı güvenilir bulmanın onu kullanmak için yeterli bir sebep olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, raporlarda, ücretli abonelik platformlarına üye olma sayılarında salgın öncesi ve sonrası dönem kıyaslaması yapıldığında artış gözlenmektedir.