Makaleler

Makale

Burak ÖZYAL

Web Arşivlerindeki Çevrim İçi Gazeteler: Web Tarihyazımı ve Medya Arkeolojisi Çalışmalarının Arşiv Yaklaşımı Üzerinden Bir Değerlendirme

Online Newspapers in Web Archives: An Evaluation Based on the Archive Approach of Web Historiography and Media Archeology Studies

PDF


EtkileşimYorum

Şerife ÖZTÜRK

“Bilim İletişimi” Üzerine Bir İnceleme

PDF

Yayın Hakkında

Etkileşim Yayın Politikası

Etkileşim Publication Policy

PDF

Yayın Hakkında

Yazım Esasları

Author Guidelines

PDF

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Pınar ASLAN

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Asil Ali ÖZDOĞRU

Lise Öğrencilerinin Okul Dışı Zaman Kullanımları: Değişken ve Birey Merkezli Bir Yaklaşım

Out-of-School Time Uses of High School Students: A Variable -and Person-Centered Approach

PDF

Makale

Ayşe Duygu URAK AVAN,Nurhan BABÜR TOSUN

Tüketim Kültürü Bağlamında Yavaş Kent Hareketi: Yabancılaşmadan Kaçış ve Bireysel Özgürleşme

Cittaslow Movement in the Context of Consumer Culture: Escape from Alienation and Individual Emancipation

PDF