Makaleler

Makale

Muzaffer ŞAHİN,Adalet GÖRGÜLÜ AYDOĞDU

Twitter Gazeteciliği ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

A Review of Graduate Theses on Twitter Journalism

PDF

Makale

Silas UDENZE

Emoji and Nonverbal Communication: An Examination of Social Networking Sites

Emoji ve Sözsüz İletişim: Sosyal Ağ Siteleri Üzerine Bir İnceleme

PDF

Makale

Mehmet Yavuz DEVRİMSEL

Renklerin İndirim Algısına Etkisi Üzerine Bir Nöropazarlama Araştırması

A Neuromarketing Research About the Effect of Colors on Discount Perception

PDF

Makale

Tuna TETİK

The Representation of the Monster as the Castrating Mother: The Psychoanalytical Approach to Mama

Kastre Edici Bir Anne Olan Canavarın Temsili: Mama’ya Psikanalitik Yaklaşım

PDF

Makale

Bülent TELLAN

Orhan Koloğlu’nun Basın Tarihine Katkıları

Orhan Koloğlu’s Contribution to the History of the Press

PDF

Makale

Durmuş DURUKAN

Gündelik Hayat İdeolojisinin Kentsel Alana Yerleşmesi Sürecinde Gastronomi Mekânlarının Dönüşümü: Üsküdar Üzerine Yapılan Bir Araştırma

The Transformation of Gastronomy Places in Process of Settlement of Daily Life Ideology in Urban Area: A Research on Üsküdar

PDF

Makale

Çiğdem ÖZKAN

Yeni Medyada Dijital Hikâye Anlatısına Yeni Bir Yaklaşım: Haber Oyunları

A New Approach Toward Digital Storytelling in New Media: Newsgames

PDF

Makale

Ali ÖZGAN

Hakikatin Ölümü ya da Ölümlü Hakikat

Death of the Truth or Mortal Truth

PDF

Makale

Ruhdan UZUN

National Interest vs. Online Freedom of Expression: The Discussions of Internet Users on the Blocking of ‘Wikipedia’ in Turkey

Ulusal Çıkarlar Versus Online İfade Özgürlüğü: İnternet Kullanıcılarının Türkiye’de ‘Wikipedia’nın Engellenmesi Üzerine Tartışmaları

PDF

Makale

Silas UDENZE,Barth OSHIONEBO

Investigating ‘WhatsApp’ for Collaborative Learning among Undergraduates

Lisans Öğrencileri ve İşbirlikli Öğrenme: ‘WhatApp’ Örneği

PDF