Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Özge UĞURLU

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Henry JENKINS

Convergence Culture, Revisited

Yakınsama Kültürü Üzerine Genel Bir Gözden Geçirme

PDF

Makale

Jan DE VOS

Which Subject for the Digital?: A Critique of Digitalization’s Roots in (Neuro)Psychologization

Dijital İçin Hangi Özne? (Nöro)Psikolojileştirmedeki Dijitalleşmenin Kökenlerinin Bir Eleştirisi

PDF

Makale

Betül ÖNAY DOĞAN,Yıldız Dilek ERTÜRK,Pınar ASLAN

Facebook Kullanıcısı Kız Çocuklarına Yönelen Zorbalık Odaklı Siber Tacizin Cinsel Tacize Dönüşümü: Gazete Haberleri Üzerinden Betimsel Bir Değerlendirme

Cyber Bullying Oriented Cyber Harassment Towards Female Facebook Users Become Sexual Harassment: A Descriptive Analysis Through News Coverage

PDF

Makale

Tuğçe ER,Alev ELMAS,Gökben HIZLI SAYAR

Suç ve Medya

Crime and Media

PDF

Makale

Süleyman İRVAN

Araştırmacı Gazetecilik: Kavramsal Bir Değerlendirme

Investigative Journalism: A Conceptual Evaluation

PDF

Makale

M. Ertan KARDEŞ

Dijital Çağda Savaş: Dron Örneği

The War in the Digital Era: The Example of the Drone

PDF

Makale

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH

The Value of Photography as a Methodology within the Social Sciences

Sosyal Bilimlerde Bir Yöntem Olarak Fotoğrafın Değeri

PDF