Makale

Makale

Dijital Çağda Savaş: Dron Örneği

The War in the Digital Era: The Example of the Drone

M. Ertan KARDEŞ
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:96-107

Nowadays, wars are being transformed in form, style and structure. There is a transition from classical wars to states of violence. The normative levels of war leave its place to ambiguous and undefined situations. In this sense, new figures about war are multiplying. There has been a shift from wars made by symmetrical and belligerent forces to orgies of violence practiced by drones and virtual terrorists. Drone is only one of the new figures of new wars or states of violence. This article focuses on the figure of the drone with a phenomenological methodology without ignoring the other new figures of war. The claim on the use of the drone is that the drone develops a more “humane” way of killing. However, in this article, it is emphasized that the drone and the robotics in wars give rise to incorrigible and irreversible problems. By excluding his enemy from his humanity, the drone explains the sterilization of his political community in the name of humanity. In that case, the drone is referring to the processes of maintaining the crisis of the age.

Günümüzde savaşlar biçim, tarz ve yapısal anlamda dönüşmektedirler. Klasik savaşlardan, şiddet hallerine doğru bir geçiş gerçekleşmektedir. Savaşın normatif düzeyleri yerini, belirsiz ve tanımsız durumlara bırakmaktadır. Bu anlamda savaşa dair yeni figürler çoğalmaktadır. Muharip ve simetrik güçlerin yaptığı savaşlardan dronların, bilkuvve teröristlerin ve şirketlerin yaptığı şiddet sarmalına doğru bir geçiş gerçekleşmiştir. Dron, yeni savaşların ya da şiddet hallerinin yeni figürlerinden yalnızca bir tanesidir. Bu makalede diğer figürler yok sayılmadan fenomenolojik bir yöntemle dron incelenmiştir. Dronun iddiası daha “insani” bir öldürme biçimi geliştirmiş olmasıdır. Ancak makalede dron ve robotiğin, savaşlarda yol açtığı düzeltilemez ve geri çevrilemez sorunlar vurgulanmaktadır. Dron, düşmanını insanlıktan men ederek, bir politik topluluğun kendisini “insanlık” adına kısırlaştırma pratiğini anlatmaktadır. Dron her şeyden önce çağın krizinin kanıksanarak sürdürülmesi süreçlerine gönderme yapmaktadır.