Makale

Makale

Facebook Kullanıcısı Kız Çocuklarına Yönelen Zorbalık Odaklı Siber Tacizin Cinsel Tacize Dönüşümü: Gazete Haberleri Üzerinden Betimsel Bir Değerlendirme

Cyber Bullying Oriented Cyber Harassment Towards Female Facebook Users Become Sexual Harassment: A Descriptive Analysis Through News Coverage

Betül ÖNAY DOĞAN,Yıldız Dilek ERTÜRK,Pınar ASLAN
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:36-55

Cyber bullying is defined as the behavior of peer groups or individuals to disrupt or harm others in a digital environment. The research carried out so far shows that sharing confidential information, photos and videos among people leads to “cyber bullying and harassment” as a result of the abuse of threats, blackmail, revenge or similar reasons when the relations deteriorate. The purpose of such an action is usually to make the other party exposed or humiliated by insulting/threatening or blackmailing. In this study, children’s bullying cases were investigated with descriptive mixed method and interpreted in terms of communication practices. Five cases of 11 to 13-year-old girls which started as cyber bullying and then respectively turned into cyber harassment, sexual harassment, and news coverage have been investigated through the news descriptively. This study intends to analyze how Facebook shares were used for cyber bullying, cyber harassment and how ths content the victims produce may turn into a means of harassment in real life through examplary cases.

Siber zorbalık, başkalarına rahatsızlık ya da zarar vermek amacıyla akran grupların ya da kişilerin dijital ortamlarda gerçekleştirdikleri davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bugüne kadar yapılmış olan araştırmalar, kişiler arasında mahrem bilgilerin, fotoğraf ve videoların paylaşılmasının bozulan ilişkiler ya da taraflardan birinin kötü niyetine bağlı olarak tehdit, şantaj, intikam ya da benzeri sebeplerle kötüye kullanılması sonucunda “siber zorbalık ve taciz” suçunun ortaya çıktığını göstermektedir. Yapılan eylemin amacı genellikle eyleme maruz kalan kişinin hakaret/tehdit etme veya şantaj yapma suretiyle küçük düşürülmesine sebep olmaktır. Bu çalışma kapsamında çocukların maruz kaldığı siber zorbalık vakaları, betimsel karma yöntemle incelenmiş ve iletişim pratikleri açısından yorumlanmıştır. 11 ve 13 yaşındaki beş kız çocuğunun yaşamış oldukları siber zorbalık olarak başlayan, siber taciz olduğu anlaşılan ve cinsel tacize dönüşerek gazete haberlerine yansıyan olgular betimsel olarak haber üzerinden incelenmiştir. Facebook paylaşımlarının zorbalık, siber taciz aracı olarak nasıl kullanıldığı, mağdur kullanıcının ürettiği içeriğin, gerçek yaşamda tuzak olarak taciz içeriğine nasıl dönüştürüldüğü örnekler üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.