Makale

Makale

Convergence Culture, Revisited

Yakınsama Kültürü Üzerine Genel Bir Gözden Geçirme

Henry JENKINS
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:10-19

In this transcript of oral remarks, some of the key themes of our earlier works will be revisited -- especially “Convergence Culture: Where Old and New Media Collided”, but also “Spreadable Media: Creating Meaning and Value in a Networked Culture” and “By Any Media Necessary: The New Youth Activism”. From the earlier book, I return to such key concepts as convergence, transmedia storytelling, collective intelligence, and participatory culture, exploring what has shifted over the past fifteen plus years, and what new issues confront us as we move more deeply into an era defined by the collision between old and new media.

Bu makalede başta “Cesur Yeni Medya” ve henüz Türkçeye çevrilmemiş olan “Yayılabilir Medya: Ağ Bağlantılı bir Kültürde Anlam ve Değer Yaratmak” ve “Gerekli Olan Herhangi bir Medya Yoluyla: Yeni Gençlik Aktivizmi” olmak üzere çeşitli kitaplarımızdaki ana kavramlar gözden geçirilmektedir. Cesur Yeni Medya adlı kitaptaki yakınsama, transmedya hikâye anlatımı, kolektif zekâ ve katılımcı kültür gibi kavramları yeniden ele alarak son 15 yıldır bu temalarda gerçekleşen değişimleri ortaya koymaya çalışacağız. Eski ve yeni medyanın çarpışmasının belirleyici olduğu bir döneme doğru dalarken, bizi hangi yeni meselelerin beklediğine değinmeye gayret edeceğiz.