Makale

Makale

Suç ve Medya

Crime and Media

Tuğçe ER,Alev ELMAS,Gökben HIZLI SAYAR
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:56-69

In this study, the effects of crime and violence programs on people were examined in media such as radio, television, internet and newspaper. The fear of crime, which has an important place particularly in the field of criminology, has been taken up in the influence of media violence. The fear of crime, criminal behavior, anger, aggression and various psychological disorders can be influenced first in children and adolescents and then in people due to the factors such as the representation of criminal behaviors displayed in the media and the language used. Theories and hypotheses developed by researchers are explained to reveal the relationship between media and crime, studies which arerelated to the subject have been included.

Bu çalışmada, radyo, televizyon, internet ve gazete gibi medya araçlarında yayınlanan suç ve şiddet içerikli programların kişiler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Özellikle kriminoloji alanı içerisinde önemli bir yeri olan suç korkusunun oluşmasında medya şiddetinin tesiri de ele alınmıştır. Çocuk ve ergenlerde başta olmak üzere medyada yayınlanan suç davranışlarının gösteriliş şekilleri ve kullanılan dil gibi etkenler nedeniyle kişilerde suç korkusu, suça yönelme, öfke, saldırganlık ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklar görülebileceği düşünülmektedir. Medya ve suç arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen kuram ve hipotezler açıklanmış, konu ile ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir.