Makale

Makale

The Value of Photography as a Methodology within the Social Sciences

Sosyal Bilimlerde Bir Yöntem Olarak Fotoğrafın Değeri

Çeyiz MAKAL FAIRCLOUGH
Yıl 1, Sayı 2, Sayfalar:108-123

Photography is becoming an increasingly valuable tool for researchers who wish to explore social issues. It can provide valuable data for a researcher and insights that are not possible through more traditional qualitative research methodologies. The development of ‘visual sociology’ as a recognised branch of sociological research shows that photography is becoming an increasingly important methodological tool within the social sciences. This study sets out the main theoretical developments, including around the role of the researcher within the research process, that have allowed photography to become such a valuable aspect of social science research. It explores also the different methodologies that can be adopted by photographers within a social science research project. By providing examples of research conducted by the author around migration and gentrification, this study aims to demonstrate the value of photography within a research context. It discusses the main issues that arise when photographers work on social science projects, particularly around authenticity and ethics.

Fotoğraf, sosyal konuları araştırmak isteyen araştırmacılar için giderek daha değerli bir araç haline gelmektedir. Fotograf geleneksel niteliksel araştırma yöntemleri ile mümkün olmayan bir araştırma ve anlayış için değerli veriler sağlayabilir. Sosyolojinin bir disiplini olan “görsel sosyoloji”nin gelişimi, fotoğrafın sosyal bilimler içinde giderek daha önemli bir yöntem aracı haline geldiğini göstermektedir. Bu çalışma, araştırmacının araştırma sürecindeki rolü de dahil olmak üzere, fotoğrafçılığın sosyal bilim araştırmasının değerli bir yöntemi haline gelmesine olanak tanıyan temel teorik gelişmeleri ortaya koymaktadır. Çalışma, aynı zamanda sosyal bilim araştırma projesi kapsamında fotoğrafçılar tarafından benimsenebilecek farklı yöntemleri de araştırmaktadır. Arastırmacının göç ve kentsel dönüşüm ile ilgili yürüttüğü araştırma örneklerini sunarak, fotoğrafın bir araştırma bağlamında önemini göstermeyi amaçlamaktadır. Fotoğrafçıların, özellikle de sosyal bilimler kapsamındaki projeler üzerinde çalışırken ortaya çıkan öncelikle de özgünlük ve etik etrafındaki temel sorunları tartışmaktadır.