Makaleler

Makale

Mustafa SÖZEN

Kültürel Coğrafya Perspektifinden Belgesel Filmlerde Ses Kuşağı Tasarımı

Soundtrack Design in Documentary Films from the Perspective of Cultural Geography

PDF

Makale

S. Mohsen BANIHASHEMI,Ghazaleh HASANIAN

Cultural Content of Food TV Shows: A Comparative Study of National and International Persian TV Programs

Yemek Programlarının Kültürel İçeriği: Ulusal ve Uluslararası Farsça Televizyon Programlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

PDF

Makale

Oya Hacer ADIGÜZEL,Zeliha HEPKON

İki Dünya Arasında: Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Medya Kullanım Eğilimleri

Between Two Worlds: Media Use Tendencies of Syrian Migrants in Turkey

PDF

Makale

İbrahim ÇATALDAŞ,Ebru ÖZGEN

Artificial Intelligence in Digital Public Relations: A Delphi Study

Dijital Halkla İlişkilerde Yapay Zekâ: Bir Delphi Çalışması

PDF

Makale

Olcay HOLAT,Dilek TAKIMCI

Anti Kahraman Transmedya Ekosistemi Örneği Olarak ‘Deadpool’ Hikâye Evreninde Medyalararası Mecra Stratejileri

Intermedia Strategies in the ‘Deadpool’ Story Universe as an Example of an Anti-Hero Transmedia Ecosystem

PDF

Makale

Murad KARADUMAN,Muhammet Erdem DURU

Antalya Yerel Basınında Farklı Bir Örnek: ‘Akdeniz Çağdaş’ Üzerine Bir İnceleme

A Different Example in Antalya’s Publication History: A Review On ‘Akdeni̇z Çağdaş’ Magazine

PDF

Makale

Mohammad Naeim NASIRI,Metin EKEN

Afganistan Uluslararası Medyasında Christchurch Terör Saldırıları: İslamofobi, Çerçeveleme ve Temsil

Christchurch Terrorist Attacks in Afghanistan International Media: Islamophobia, Framing and Representation

PDF

Makale

Mehmet ÖZDEMİR,Taylan MARAL

‘Hürriyet’, ‘Sabah’ ve ‘Cumhuriyet’ Gazetelerinin Kahramanmaraş Depremi Sonrasında Bilişsel Yapı Bağlamında Karşılaştırılması

A Comparison of ‘Hürri̇yet’, ‘Sabah’ and ‘Cumhuri̇yet’ Newspapers in the Context of Cognitive Structure after the Kahramanmaraş Earthquake

PDF

Makale

Semra DEMİRDİŞ

Networked Gatekeeping in ‘Twitter’ During a Crisis Event: A Case Study of #Taksim in Türkiye

Kri̇z Anında ‘Twi̇tter’da Eşi̇k Bekçi̇li̇ği̇: Türki̇ye'de #Taksi̇m Patlaması Olayının İncelenmesi

PDF

Makale

Dilara BALCI GÜLPINAR

Türkiye Dizi Sektöründe Senaristlerin Yaratıcılıklarını Olumsuz Etkileyen Etmenler ve Çözüm Önerileri

Factors that Negatively Affect the Creativity of Screenwriters in the Turkish Television Industry and Proposed Solutions

PDF