Makale

Makale

Antalya Yerel Basınında Farklı Bir Örnek: ‘Akdeniz Çağdaş’ Üzerine Bir İnceleme

A Different Example in Antalya’s Publication History: A Review On ‘Akdeni̇z Çağdaş’ Magazine

Murad KARADUMAN,Muhammet Erdem DURU
Yıl 6, Sayı 12, Sayfalar:136-167

The local press is important in that it can directly address the problems of different communities in the region where it is published. Akdeniz Çağdaş was published by the “Mediterranean Branch of the Contemporary Journalists Association” in Antalya in January 2002 with the slogan "Journalists' Newspaper". The aim of this study is to help media history researchers by revealing the status of the Antalya press with the contents of Çağdaş, which is a journalism professional organization publication and differs from other media organs in this respect. In the literature review, it was seen that the number of bibliographical studies in the history of the press was few in number. In this context, the bibliography of the journal is presented. In the scope of this study, which is considered to hold a unique position in the literature in terms of the methodology and research subject, the bibliography of the journal has been presented. Through the utilization of document analysis, the investigation revealed that 226 texts were published in the journal Çağdaş. In addition to the document analysis data, interviews were held with people who took on different duties in Çağdaş. The contributors who produced content for Çağdaş, which started as a bulletin and later evolved into a journal format, have touched upon various aspects, with a particular focus on the contributions of the publication to the organization of the local media. The statements of the participants shed light on the history of the press in Antalya as well. Although it is seen that the texts of different types published mostly reflect the problems experienced by journalists, it has been found that content related to urban and country problems is also included. Çağdaş played a crucial role in diversifying publishing in the city and made significant contributions not only to this aspect but also to the formation of local memory and identity. Nevertheless, despite its important role, the publication could not escape the challenges encountered by the local media. After publishing seven issues at irregular intervals, Çağdaş ceased its publication.

Yerel basın yayınlandığı bölge içerisinde yer alan farklı toplulukların sorunlarını doğrudan ele alabilmesi açısından önemlidir. Akdeniz Çağdaş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi’nin yayını olarak 2002 yılının Ocak ayında Antalya’da “Gazetecilerin Gazetesi” sloganıyla çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, gazetecilik meslek örgütü yayını olan ve bu yönüyle diğer yayın organlarından ayrılan Akdeniz Çağdaş’ın içerikleriyle Antalya basınının durumunu ortaya koyarak basın tarihi araştırmacılarına yardımcı olmaktır. Literatür taramasında basın tarihi araştırmalarında bibliyografya türündeki araştırmaların sayıca az olduğu görülmüştür. Kullanılan yöntem ve araştırma konusu itibariyle alanyazın için özgün bir yer tutacağı düşünülen bu çalışma kapsamında, derginin bibliyografyası sunulmuştur. Doküman analizi yöntemiyle yapılan incelemede Akdeniz Çağdaş’ta 226 metnin yayınlandığı bulgulanmıştır. Doküman analizi verilerine ek olarak Akdeniz Çağdaş’ta farklı görevler üstlenen isimlerle dergi hakkında bireysel görüşmeler yapılmıştır. Bir bültenle başlayıp dergi formatına geçen Akdeniz Çağdaş için içerik üreten isimler, yayın organının yerel basında örgütlenme üzerine sağladığı katkılar başta olmak üzere birçok noktaya değinmişlerdir. Katılımcıların ifadeleri Antalya basın tarihine de ışık tutmaktadır. Yayınlanan farklı türlerdeki metinlerin çoğunlukla gazetecilerin yaşadıkları sorunları yansıttığı görülmekle birlikte kent ve ülke sorunlarıyla ilgili içeriklere de yer verildiği tespit edilmiştir. Bu yönüyle kentteki yayıncılığa çeşitlilik katan ancak salt bununla kalmayıp kent belleği ve kimliği oluşumuna da önemli katkılar sunan Akdeniz Çağdaş, bir parçası olduğu yerel basının sorunlarından azade olamamış, düzensiz periyotlarda 7 sayı yayımlandıktan sonra yayın hayatı sona ermiştir.