Makale

Makale

Artificial Intelligence in Digital Public Relations: A Delphi Study

Dijital Halkla İlişkilerde Yapay Zekâ: Bir Delphi Çalışması

İbrahim ÇATALDAŞ,Ebru ÖZGEN
Yıl 6, Sayı 12, Sayfalar:84-103

Digitalization has brought many new technologies. One of these technologies is artificial intelligence, which has started a new change process in public relations. Some digital public relations duties are currently being performed using artificial intelligence, but it is still unclear what role this technology will play in the field's future. In this study, artificial intelligence is discussed in the context of digital public relations. In this vein, the primary purpose of this study is to identify new technologies and trends that may affect the future transformation of public relations. According to the purpose of the study, expert opinions were used by applying the Delphi technique in the research part. The goal of the first round of this research, which consists of two rounds, was to gather as many opinions as possible from participants on the study's subject. In the second round of the research, the points on which the experts agreed and disagreed were determined. As a result of the research, experts agreed on 55 of 59 opinions and did not agree on 4. Depending on the findings of the research, digital public relations activities in the future will likely be based on human and artificial intelligence cooperation. 

Dijitalleşme birçok yeni teknolojiyi beraberinde getirmiştir. Bu teknolojilerden biri de halkla ilişkilerde yeni bir değişim sürecini başlatan yapay zekadır. Günümüzde yapay zekâ, dijital halkla ilişkilerde bazı görevlerde kullanılmaktadır; ancak bu teknolojinin alanın geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı belli değildir. Bu çalışmada yapay zekâ dijital halkla ilişkiler bağlamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı halkla ilişkilerin gelecekteki dönüşümünü etkileyebilecek yeni teknolojileri ve trendleri belirlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırma kısmında Delphi tekniğine başvurularak uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. İki turdan oluşan bu araştırmanın ilk turunda araştırma konusuna yönelik olarak mümkün olan en fazla görüş elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci turunda ise ilk turda elde edilen görüşlere ilişkin olarak uzmanların üzerinde uzlaştığı ve uzlaşmadığı hususlar belirlenmiştir. Bu kapsamda araştırmanın ilk turunda 4 farklı tema altında toplam 59 farklı görüş elde edilirken ikinci turda ise bu görüşlerin 55’i üzerinde uzlaşıldığı ve 4’ü üzerinde uzlaşılmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına bağlı olarak gelecekte dijital halkla ilişkiler faaliyetlerinin insan ve yapay zekâ iş birliğine dayalı olarak gerçekleşeceğini söylemek mümkündür.