Articles

Makale

Korkmaz ALEMDAR

Türkiye’de İletişim Bilimleri: Batı Düşüncesinin Egemenliğinden Özgünlüğe

Communication Sciences in Turkey: from Hegemony of Western Thought to Originality

PDF

Makale

Ruhdan UZUN

Protecting Children from Harmful Content in New Media: An Ethical Approach

Çocukların Yeni Medyada Zararlı İçerikten Korunması: Etiksel Bir Yaklaşım

PDF

Makale

Bülent BİNGÖL

Yeni Bir Yaşam Biçimi: Artırılmış Gerçeklik (AG)

A New Way of Life: Augmented Reality (AR)

PDF

Makale

Deniz YENGİN,Tamer BAYRAK

Tüketimin Oyunlaştırılmasıyla Artırılmış Gerçeklik

The Augmented Reality with Gamification of Consumption

PDF

Makale

Ayça Ferda KANSU,Gökben HIZLI SAYAR

Öz Yeterlik, Yaşam Anlamı ve Yaşam Bağlılığı Kavramları Üzerine Bir İnceleme

A Review on the Concepts of Self Efficacy, Meaning of Life and Life Engagement

PDF

Makale

İmran DEMİR,Şeyda AKYOL

Kesinlik ve Çerçevelemenin Risk Tercihi Etkisi

Risk Choice Effect of Certainty and Framing

PDF

Makale

Yener Lütfü MERT

Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Kurumsal Reklamcılığın Dönüşümü

The Transformation of Corporate Advertising in the Sector of Banking in Turkey

PDF

Makale

H. Hale KÜNÜÇEN

Nuri Bilge Ceylan’ın Filmlerinde Kadın Oyuncular ve Yakın Çekim Sahneleri

Actresses in Nuri Bilge Ceylan’s Films and Close up Scenes

PDF

Makale

Eda TURANCI,Özlen ÖZGEN

Türk Kültüründe Ağaç Sembolizmi ve Filmlere Yansıması

Tree Symbolism in Turkish Culture and Reflection on Films

PDF

Makale

Emel AKBAŞ

Yeşilçam Sinemasında Dinsel ve Tarihsel İmge Kullanımı

Use of Religious and Historical Imagery in Yeşilçam Cinema

PDF