Article

Makale

Protecting Children from Harmful Content in New Media: An Ethical Approach

Çocukların Yeni Medyada Zararlı İçerikten Korunması: Etiksel Bir Yaklaşım

Ruhdan UZUN
Year 1, Issue 1, Pages:30-43

Development and proliferation of new media have made ethical issues more complicated and multidimensional. The presence of children as users and content generators in new media has been the common source of concern regarding the possibilities of their exposure to harmful content and abuse. The new legislative regulations proposed quell this concern has brought a new concern regarding the possibility of the growth of government control over freedom of expression. In this study, it is suggested that ethical regulations must be discussed to minimize demands for legislative regulations that may restrict freedoms. Therefore, we try to detect the parties and their responsibilities in the development of proper content for the children in new media. Thus, this paper aims at contributing to the discussions on developing ethical principles and behavioral codes in accordance with specific characteristics of new media while producing content that consider the best interests of the child.

Yeni medya, etik sorunları daha karmaşık ve çok boyutlu hale getirmiştir. Yeni medyada çocukların hem kullanıcı hem de içerik üreticisi olarak varlıkları, zararlı içeriğe ve suistimale maruz kalma olasılıkları açısından endişe kaynağı olmaktadır. Bu endişelerin giderilmesi için yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi ise ifade özgürlüğü üzerindeki hükümet denetimini artırmaya götürebileceği yönünde yeni endişelere neden olmaktadır. Bu makalede, özgürlükleri kısıtlayıcı yasal düzenleme taleplerini en aza indirmek üzere etiksel düzenlemelerin tartışılması önerilmektedir. Bu nedenle, yeni medyada çocuk haklarına yönelik etik ihlallerden yola çıkarak uygun içerik oluşturulmasında taraflar ve sorumluluklarının neler olduğu incelenecektir. Böylelikle, içerik üretiminde yeni medyanın kendine özgü özelliklerine uygun etik ilkeler ve davranış kodları geliştirilmesine yönelik tartışmalara katkı hedeflenmektedir.