Article

Makale

Kesinlik ve Çerçevelemenin Risk Tercihi Etkisi

Risk Choice Effect of Certainty and Framing

İmran DEMİR,Şeyda AKYOL
Year 1, Issue 1, Pages:90-101

This research aims at exploring the validity and generalizability of Prospect theory’s assumptions on risk taking and framing effect in Turkey. Applying a set of questions derived from the original investigation of Kahneman and Tversky to undergraduate students at Marmara University Faculty of Communication, we seek to answer two primary questions. In the first place, we are interested in variation in risk preferences of individuals. Specifically, we would like to see whether participants in our survey are risk averse in the domain of gain and risk seeking in the domain of losses. Second, we want to see whether the presentation format of a choice situation, known as framing effect, causes any variation in preferences of respondents. The investigation produces findings that are largely consistent with the assumptions of prospect theory and original findings on the topic.

Bu çalışma, ihtimal teorisinin risk alma ve çerçeveleme etkisi konusundaki varsayılmalarının Türkiye’deki geçerlilik ve genellenebilirliğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Kahneman ve Tversky’nin orijinal çalışmalarından derlediğimiz bir grup soruyu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans programındaki öğrencilere uygulayarak, iki temel soruya yanıt aramaktayız. Öncelikle, bireylerin risk tercihleri ile ilgilenmekteyiz. Bu bağlamda, katılımcıların kazanç söz konusu iken riskten kaçınma; kayıp ile karşı karşıya kalınınca da, bireyin risk alma eğilimine sahip olup olmadığını anlamaya çalışmaktayız. Çerçeveleme etkisi olarak bilinen seçeneklerin farklı sunumunun tercihlerde yaptığı etki, cevap aradığımız ikinci soruyu oluşturmaktadır. Elde ettiğimiz bulgular, büyük ölçüde, ihtimal teorisinin varsayımları ve Kahneman ile Tversky’nin orijinal çalışmalarında elde ettiği bulgularla benzerlik göstermektedir.