Makaleler

Makale

Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR

‘Ne Önemi Var?’ Okuyucuların Haberden Kaçınma Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma

‘What does it Matter?’ A Qualitative Research on Behaviors of Readers Avoiding the News

PDF

Makale

Ceren SARAN

Habere Maruz Kalmak: Mobil Haber Uygulamalarının Anlık Bildirimleri Üzerine Bir İnceleme

Being Exposed to News: A Review of Instant Notifications of Mobile News Apps

PDF

Makale

Zindan ÇAKICI

Din, Kimlik ve Müzik: Genç Erkeklerin Müzik Dinleme Pratikleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Religion, Identity and Music: A Qualitative Study on Music Listening Practices of Young Men

PDF

Makale

Ayten Bengisu CANSEVER

Neoliberal Yönetimsellik Bağlamında Türkiye’de Merkez Haber Medyasında Yer Alan Ekonomi Haberlerinin İncelenmesi: ‘Hürriyet’ ve ‘Sabah’ Örneği

Examination of the Economy News in the Central Media in Türkiye Within the Context of Neoliberal Governmentality: The Case of ‘Hürriyet’ and ‘Sabah’

PDF

Makale

Mehmet BORAN

Bir İnşa Alanı Olarak Erkeklik Nosyonu ve Erkek Dünyasına İlişkin Kuramsal Bir Yaklaşım

A Theoretical Approach to the Men’s World and The Notion of Masculinity as a Building Area

PDF