Makale

Makale

‘Ne Önemi Var?’ Okuyucuların Haberden Kaçınma Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma

‘What does it Matter?’ A Qualitative Research on Behaviors of Readers Avoiding the News

Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR
Yıl 6, Sayı 11, Sayfalar:266-290

One of the most important functions of news is to provide citizens with the information they need to make the best possible decisions about their lives, their environment, their society. Therefore, news is a necessity for making more accurate decisions at individual and societal levels. However, especially in the recent years, the interest in the news has started to weaken. Avoiding the news appears to be an increasing trend over the years in Türkiye as well as in the world. Particularly, young people have very low interest in news. Although there are many reasons for this situation, the most recurring reasons in the literature include being exposed to too much news, a negative agenda to a large extent, and loss of confidence in journalism. The main aim of the researcher is to determine the factors that lead young people to avoid news and to reveal how these factors are evaluated from their point of view. For this purpose, in-depth interviews were conducted with 24 students who are studying undergraduate and graduate programs and an attempt was made to understand why they stayed away from the news based on their own experiences. It is seen that the emerging causes largely overlap with the reasons identified in the literature.

Haberin en önemli işlevlerinden biri, vatandaşlara yaşamları, çevreleri, toplumları hakkında mümkün olan en iyi kararları vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamaktır. Dolayısıyla haber, bireysel ve toplumsal düzeylerde daha doğru kararlar verilebilmesi için bir gerekliliktir. Ancak özellikle son yıllarda habere gösterilen ilgi zayıflamaya başlamıştır. Haberden kaçınmak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yıllar içinde giderek artan bir eğilim olarak belirmektedir. Özellikle gençlerin habere olan ilgisi oldukça düşüktür. Bu durumun birçok nedeni olmakla birlikte alanyazında en sık tekrar eden nedenler arasında çok fazla habere maruz kalmak, gündemin büyük oranda olumsuz olması, gazeteciliğin güven kaybı gibi faktörler yer almaktadır. Araştırmacının temel amacı özellikle genç bireylerin haberden kaçınmasına neden olan faktörlerin belirlenmesi ve onların bakış açısından bu faktörlerin nasıl değerlendirildiğinin ortaya konmasıdır. Bu amaçla lisans ve lisansüstü eğitim almakta olan 24 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve kendi deneyimleri çerçevesinde neden haberden uzak durdukları anlaşılmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan nedenlerin büyük oranda alanyazında ortaya konmuş nedenlerle örtüştüğü görülmektedir.