Makale

Makale

Habere Maruz Kalmak: Mobil Haber Uygulamalarının Anlık Bildirimleri Üzerine Bir İnceleme

Being Exposed to News: A Review of Instant Notifications of Mobile News Apps

Ceren SARAN
Yıl 6, Sayı 11, Sayfalar:292-315

Mobile devices, used in many areas of everyday life, are practical tools for collecting data on the user’s experience and preferences through various applications. Mobile devices offering content producers the opportunity to transmit content to users without time and place limits have become the main channels where users access news over time. Online sources have now become the main channel for news reading in Turkey. Thus, the digital mainstream news media, of which the basic income model is based on advertising, has tended to use all channels effectively to keep user interaction rates and traffic high. Today, in Turkey the primary news sources are online sources including social media platforms. Digital mainstream news media industry in Turkey has tended to use all channels effectively to keep user interaction rates and traffic high because of having an income model based on advertising. Media organisations, which benefit from news applications such as Google News, Flipboard, and Bundle compiling news from different sources and presenting them to users with personalisation algorithms, have also developed their applications. In this article, the mobile applications of Sözcü, Hürriyet, Sabah and Habertürk, which are in the top ranks according to the number of monthly visits in the Similarweb “News” and “Media” category, are analysed. In this research, it was assumed that the current power relations in the news media in Turkey, where there is already a concentration of ownership, continue in the digital media environment. In this direction, it is seen that frequency of push notifications differs according to the agenda and between applications; it has been concluded that many errors are encountered in applications, and notifications’ frequency harms the user experience. While political news predominated in instant notifications, the prominent actors are President Erdoğan and ministers. It has been seen that mobile application notifications allow mainstream media content to be moved to the place where the user is constantly looking at the pace of everyday life. It has been revealed that the screens of mobile phones are positioned as channels where the messages of the dominant actors and political power representatives in the society are highlighted through instant notifications.

Gündelik yaşamın pek çok alanında kullanılan mobil cihazlar, çeşitli uygulamalar aracılığıyla kullanıcının deneyim ve tercihlerine ilişkin verilerin toplanmasında etkin olan araçlardır. İçerik üreticileri tarafından zaman ve mekân sınırı olmaksızın kullanıcıya içerikleri iletme olanağı sunan mobil cihazlar, zamanla kullanıcıların habere eriştiği ana mecralar haline gelmiştir. Günümüzde, başlıca haber kaynağının çevrimiçi kaynaklar olduğu Türkiye’de, temel gelir modeli reklama dayalı olan dijital ana akım haber medyası, kullanıcı etkileşim oranları ve trafiklerini yüksek tutmak için tüm mecraları etkin şekilde kullanmaya yönelmiştir. Google Haberler, Flipboard, Bundle gibi, farklı kaynaklardan haberleri derleyip kişiselleştirme algoritmalarıyla kullanıcılara sunan haber uygulamalarından faydalanan medya kuruluşları, kendi uygulamalarını da geliştirmiştir. Bu çalışmada, Similarweb “Haber” ve “Medya” kategorisinde, aylık ziyaret sayısına göre üst sıralarda gelen Sözcü, Hürriyet, Sabah ve Habertürk’ün mobil uygulamaları incelenmiştir. Hâlihazırda mülkiyet yoğunlaşması olan Türkiye’deki medya endüstrisinde mevcut güç ilişkilerinin dijital medya ortamında da sürdüğü varsayımından hareket eden bu araştırmada; anlık bildirim (push notification) yoğunluklarının gündeme göre ve uygulamalar arasında farklılaştığı görülmüş, uygulamalarda çokça hatayla karşılaşıldığı ve bildirim yoğunluğunun kullanıcı deneyimine zarar verdiği sonucuna varılmıştır. Anlık bildirimlerde politika haberleri ağırlıktayken, öne çıkarılan aktörler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bakanlar olmuştur. Çalışmanın sonucunda mobil uygulama bildirimlerinin ana akım medyanın içeriklerini, kullanıcının gündelik yaşam temposunda dikkatini yönelttiği yere taşıma olanağı sağladığı görülmüş; telefonların ekranlarının, anlık bildirimler aracılığıyla toplumdaki egemenlerin ve siyasal iktidar temsilcilerinin mesajlarının öne çıkarıldığı alanlar olarak konumlandırıldığı ortaya konulmuştur.