Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Bahar MURATOĞLU PEHLİVAN

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Mustafa SÖZEN

Kültürel Coğrafya Perspektifinden Belgesel Filmlerde Ses Kuşağı Tasarımı

Soundtrack Design in Documentary Films from the Perspective of Cultural Geography

PDF

Makale

S. Mohsen BANIHASHEMI,Ghazaleh HASANIAN

Cultural Content of Food TV Shows: A Comparative Study of National and International Persian TV Programs

Yemek Programlarının Kültürel İçeriği: Ulusal ve Uluslararası Farsça Televizyon Programlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi

PDF

Makale

Oya Hacer ADIGÜZEL,Zeliha HEPKON

İki Dünya Arasında: Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Medya Kullanım Eğilimleri

Between Two Worlds: Media Use Tendencies of Syrian Migrants in Turkey

PDF

Makale

İbrahim ÇATALDAŞ,Ebru ÖZGEN

Artificial Intelligence in Digital Public Relations: A Delphi Study

Dijital Halkla İlişkilerde Yapay Zekâ: Bir Delphi Çalışması

PDF

Makale

Olcay HOLAT,Dilek TAKIMCI

Anti Kahraman Transmedya Ekosistemi Örneği Olarak ‘Deadpool’ Hikâye Evreninde Medyalararası Mecra Stratejileri

Intermedia Strategies in the ‘Deadpool’ Story Universe as an Example of an Anti-Hero Transmedia Ecosystem

PDF

Makale

Murad KARADUMAN,Muhammet Erdem DURU

Antalya Yerel Basınında Farklı Bir Örnek: ‘Akdeniz Çağdaş’ Üzerine Bir İnceleme

A Different Example in Antalya’s Publication History: A Review On ‘Akdeni̇z Çağdaş’ Magazine

PDF

Makale

Mohammad Naeim NASIRI,Metin EKEN

Afganistan Uluslararası Medyasında Christchurch Terör Saldırıları: İslamofobi, Çerçeveleme ve Temsil

Christchurch Terrorist Attacks in Afghanistan International Media: Islamophobia, Framing and Representation

PDF