Makaleler

Makale

Paško BILIĆ

Platforms and the Critique of Political Economy 

Platformlar ve Ekonomi Politiğin Eleştirisi

PDF

Makale

Erkan YÜKSEL,Atakan KIZILCIK,Korhan ATİK

İnfodemi ve Kovid-19 Pandemisi: Yalan Haberlerin Alımlanması  

Infodemia and the Covid-19 Pandemic: Reception of Fake News

PDF

Makale

Ebru GÖKALİLER,Özlem ALİKILIÇ

Unraveling the Hesitancy: Analyzing Conspiracy Theories About the Covid-19 Vaccine through ‘Twitter ‘

Aşı Tereddüdünü Anlamak: Covid-19 Aşısı ile İlgili Komplo Teorilerinin ‘Twitter’ Üzerinden Analizi

PDF

Makale

Sezen ÜNÜVAR,Z. Beril AKINCI VURAL,Gül COŞKUN DEĞİRMEN

Kurumsal Sürdürülebilirlikte Kurum Kültürünün Önemi: Eğitim Sektörüne Yönelik Nitel Bir Araştırma  

The Role of Corporate Culture in Corporate Sustainability: A Qualitative Research on Education Sector

PDF

Makale

Burak ÇEBER,Emel KARAYEL BİLBİL

Yapay Zekâ Uygulamalarının Halkla İlişkilerde İdeal Kullanımına Yönelik Bir Analiz  

An Analysis of the Ideal Use of Artificial Intelligence Applications in Public Relations

PDF

Makale

Özlem ÖZDEMİR,Elif Başak SARIOĞLU

Seeking Justice on Social Media for Femicides in Türkiye

Türkiye’deki Kadın Cinayetleri İçin Sosyal Medyada Adalet Arayışı

PDF

Makale

Farida KACHYBEKOVA,Betül PAZARBAŞI

Uluslararası Medyada Göçmen Haberleri̇ni̇ Çerçevelemek: Ukraynalı Göçmenleri̇n Medyada Temsi̇li  

Framing Migrant News in the International Media: Media Representation of Ukrainian Migrants

PDF

Makale

Gökhan İLHAN,Zeynep EKMEKCİ

Dijital Çağda Okuryazar Olmak: Duygusal Zekânın Dijital Okuryazarlık Üzerine Etkisi

Being Literate in the Digital Age: The Effect of Emotional Intelligence on Digital Literacy

PDF

Makale

Zeynep Fatma NİĞDELİ,Merve KARAOĞLU CAN

Analysis of the Spatial Configuration in Cinema on a Human Scale: ‘The Secret World of Arrietty’

Sinemada Mekân Kurgusunun İnsan Ölçeği Üzerinden Analizi: ‘The Secret World of Arrietty (Arietti’nin Gizli Dünyası)’

PDF

Makale

Büşra TOSUN DURMUŞ,Nur ÖZKAYA

Doksanlar Türkiyesi’nde Altkültür Müzik Yayıncılığı: Fanzinler  

Subculture Music Publishing in 1990s Türkiye: Fanzines

PDF