Makale

Makale

Uluslararası Medyada Göçmen Haberleri̇ni̇ Çerçevelemek: Ukraynalı Göçmenleri̇n Medyada Temsi̇li  

Framing Migrant News in the International Media: Media Representation of Ukrainian Migrants

Farida KACHYBEKOVA,Betül PAZARBAŞI
Yıl 7, Sayı 13, Sayfalar:158-191

In this study, the aim is to reveal whether the news frames used in news about refugees have a decisive effect on public opinion, in line with the ideological differences of the media and the immigration policies of the countries they are affiliated with. To this end, news about Ukrainian refugees on the websites of daily newspapers based in Türkiye, Germany, and the United Kingdom have been examined through content analysis technique based on news framing theory. In this context, Türkiye’s status as the country hosting the most refugees in the world, Germany's acceptance of more refugees compared to other EU member countries, and the UK's resistance to opening its doors to refugees played a decisive role in the selection of the research universe. For the sample selection, newspapers were chosen based on their ideological approaches. From Türkiye, the conservative right ideology is represented by Sabah and the left ideology by Sözcü newspapers. From Germany, the right ideology is represented by Bild and the left ideology by Zeit newspapers. From the UK, the right-wing perspective is represented by Express, and the left ideology by The Guardian newspapers' websites. 835 news articles published on the websites of these newspapers between March 2022 and February 2023 were evaluated both quantitatively and qualitatively. The findings obtained show that, despite the ideological viewpoints of the newspapers and the different immigration policies of the countries they are affiliated with, frames that are predominantly positive and justify the refugees, such as victimization, settlement, human interest, and responsibility, have been identified in the news about Ukrainian refugees in the analyzed newspapers. 

Bu çalışmada, sığınmacılar ile ilgili haberlerde kullanılan haber çerçevelerinin medyanın ideolojik farklılıkları ve bağlı oldukları ülkelerin göç politikası ekseninde kamuoyu üzerinde belirleyici etki yaratıp yaratmadığını ortaya koymak amacıyla Türkiye, Almanya ve İngiltere merkezli yayın yapan günlük gazetelerin internet haber sitelerinde yer alan Ukraynalı sığınmacılar ile ilgili haberler haber çerçeveleme teorisi temelinde içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin dünyadaki sığınmacılara en çok ev sahipliği yapan ülke olması, Almanya’nın diğer AB’ye üye ülkelere göre sığınmacıları daha fazla kabul etmesi, İngiltere’nin de sığınmacılara kapısını açma konusunda direnç göstermesi araştırma evreni seçiminde belirleyici rol oynarken, örneklem seçiminde gazetelerin ideolojik yaklaşımları baz alınarak Türkiye’den muhafazakâr sağ ideolojiyi temsil eden Sabah ve sol ideolojiyi savunan Sözcü gazeteleri, Almanya’dan sağ ideolojiyi temsil eden Bild ve sol ideolojiyi savunan Zeit gazeteleri, İngiltere’den ise sağ görüşü savunan Express ve sol ideolojiyi temsil eden The Guardian gazetelerinin internet siteleri tercih edilmiştir. Bu gazetelerin internet sitelerinde Mart 2022 ve Şubat 2023 tarihleri arasında yayınlanan 835 haber hem niceliksel hem de niteliksel olarak değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen bulgular analiz edilen gazetelerdeki Ukraynalı sığınmacılar ile ilgili haberlerde gazetelerin ideolojik bakış açılarının ve bağlı oldukları ülkelerin göç politikalarının farklı olmasına rağmen mağduriyet, yerleşim, insan ilgi, sorumluluk gibi daha çok olumlu ve sığınmacıları haklı çıkaran çerçevelerin baskın olduğu tespit edilmiştir.