Makaleler

Makale

Mehmet ÖZDEMİR,Taylan MARAL

‘Hürriyet’, ‘Sabah’ ve ‘Cumhuriyet’ Gazetelerinin Kahramanmaraş Depremi Sonrasında Bilişsel Yapı Bağlamında Karşılaştırılması

A Comparison of ‘Hürri̇yet’, ‘Sabah’ and ‘Cumhuri̇yet’ Newspapers in the Context of Cognitive Structure after the Kahramanmaraş Earthquake

PDF

Makale

Semra DEMİRDİŞ

Networked Gatekeeping in ‘Twitter’ During a Crisis Event: A Case Study of #Taksim in Türkiye

Kri̇z Anında ‘Twi̇tter’da Eşi̇k Bekçi̇li̇ği̇: Türki̇ye'de #Taksi̇m Patlaması Olayının İncelenmesi

PDF

Makale

Dilara BALCI GÜLPINAR

Türkiye Dizi Sektöründe Senaristlerin Yaratıcılıklarını Olumsuz Etkileyen Etmenler ve Çözüm Önerileri

Factors that Negatively Affect the Creativity of Screenwriters in the Turkish Television Industry and Proposed Solutions

PDF

Makale

Hande ULUSOY

Kültürlerarası İletişim Mecrası Olarak ‘YouTube’: Kültür Temalı Videoların Yorumlar Bölümündeki Kültürlerarası İletişim Pratiklerinin İncelenmesi

‘YouTube’ as an Area of Intercultural Communication: An Examination of Communication Practices in the Comments of Culture-Themed Videos

PDF

Makale

Maria Pia Ester CRISTALDI

A Linguistic Analysis of Turkish Newspapers Published Between the Late Ottoman and the Early Republican Eras

Geç Osmanlı Dönemi̇ ve Erken Cumhuri̇yet Dönemi̇ Arasında Yayımlanan Türkçe Gazeteleri̇n Di̇l Anali̇zi

PDF

Makale

Hülya ERASLAN

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Diaspora Ermenilerinin Anavatana Geri Dönüş Çağrısını Yeniden Okumak

Rereading the Call for Diaspora Armenians to Return to Motherland After the Second World War

PDF

Makale

Fırat ATA,Cihan ÇAKIR

Sosyal Medya Paylaşımlarında Siyasi Etkileşim: Türkiye Örneği

Political Interaction in Social Media Posts: The Case of Türkiye

PDF

Makale

Nihal TOROS NTAPIAPIS

Artificial Intelligence in Digital Marketing: Descriptive Analysis of Companies’ Artificial Intelligence Strategies with Random Sampling

Di̇ji̇tal Pazarlamada Yapay Zekâ: Şi̇rketleri̇n Yapay Zekâ Starteji̇leri̇ni̇n Seçki̇si̇z Örneklem ile Beti̇msel Analizi

PDF

Makale

Ozan KOCABAŞ

Haberin Değeri/Değersizliği ve Etik İkilemler: Malatya Yerel Basını Üzerine Nitel Bir Araştırma

The Value/Worthlessness of the News and the Ethical Dilemmas: A Qualitative Research on Malatya Local Press

PDF

Makale

Elif Hatice BAHÇECİOĞLU

Popüler Kültür Odağında Sosyal Medyada Akım Trafiği: ‘TikTok’ Örneği

Trend Traffic on Social Media in the Focus of Popular Culture: The Example of ‘Tiktok’

PDF