Makale

Makale

Sosyal Medya Paylaşımlarında Siyasi Etkileşim: Türkiye Örneği

Political Interaction in Social Media Posts: The Case of Türkiye

Fırat ATA,Cihan ÇAKIR
Yıl 6, Sayı 12, Sayfalar:340-366

In this study, which focuses on Instagram in social media as a means of political communication, the second round of the Presidential Election held on May 28, 2023, was examined. In the study, 89 posts shared by Presidential candidates and 8900 comment texts of these posts were analyzed by content analysis method. According to the findings obtained, Presidential candidates shared the most reels format content and supported these shares mostly with short explanation texts. The prominent theme in the Presidential candidates’ posts is “election”; the target audience was determined as “voters”. In the comments made to the shares of the Presidential candidates, responses were given with the content of “admiration/personal appreciation” and in the comments, highly supportive evaluations were made to the shares of the presidential candidates. 

Siyasal iletişim aracı olarak sosyal medyada Instagram’a odaklanan bu çalışmada, 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci turu incelenmiştir. Çalışmada, Cumhurbaşkanı adaylarının paylaştığı 89 gönderi ve bu gönderilere ait 8900 yorum metni, içerik çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Cumhurbaşkanı adayları, en çok Reels formatlı içerikler paylaşmış ve bu paylaşımlarını çoğunlukla kısa açıklama metinleriyle desteklemişlerdir. Cumhurbaşkanı adaylarının paylaşımlarında ön plana çıkan tema, “seçim”; hedef kitleyse “seçmen” olarak saptanmıştır. Cumhurbaşkanı adaylarının paylaşımlarına yapılan yorumlarda, “hayranlık/kişisel beğeni” içerikli cevaplar verilmiş ve yorumlarda Cumhurbaşkanı adaylarının paylaşımlarına yüksek düzeyde destekleyici değerlendirmelerde bulunulmuştur.