Makaleler

Yayın Hakkında

Künye ve Kurullar

PDF

Yayın Hakkında

İçindekiler

Contents

PDF

Yayın Hakkında

Pınar ASLAN

Editörden

Editor's Note

PDF

Makale

Oya ŞENYURT

Kurtuluş Savaşı Kartpostallarındaki Simgesel Anlatım ve Romantik Akıma İlişkin Bir Okuma

A Reading on Symbolic Expression and Romantic Movement in the Postcards of the War of Independence

PDF

Makale

Pelin TEKİN ÇELİK,Zeliha HEPKON

İklim Değişikliği ve Medya: Greta Thunberg’in “Yılın İnsanı” Seçilmesinin Ana Akım Medyada Ele Alınışının Analizi

Climate Change and the Media: Analysis of Greta Thunberg's Election as “Person of the Year” in Mainstream Media

PDF

Makale

Fatih YAĞLICA,Mustafa BEYAZIT

Derviş Zaim’in ‘Rüya’ Filminden Geleneksel Mimariye Bakış

A Look at Traditional Architecture through Derviş Zaim’s ‘Dream’

PDF

Makale

Ece KAPTAN,Cem TUTAR

Tüketim Toplumunun Gündelik Hayat Etkinliklerinde Nesneler Sisteminin İdeolojik İşlevi: Televizyonda Yeniden Üretim ve Denetim Süreçlerinin Temsili

The Ideological Function of the Objects System in The Everyday Life Activities of the Consumer Society: Representation of Reproduction and Control Processes On Television

PDF

Makale

Evelin HORVÁTH

Camouflage - Exploring the AI-Generated Beauty Ideal

Kamuflaj - Yapay Zekâ Tarafindan Üretilen Güzellik İdealini Keşfetmek

PDF

Makale

Aysun EYREK

Kadın Hareketinde Direniş Temsili Olarak ‘Damızlık Kızın Öyküsü’

‘The Handmaid’s Tale’ as A Representation of Resistance in Women’s Movements

PDF

Makale

Merve KAPTAN,Pınar KARACA

Understanding the Absurd ‘Inside’

‘Yeraltı’ndaki Absürdü Anlamak

PDF