Makale

Makale

Kadın Hareketinde Direniş Temsili Olarak ‘Damızlık Kızın Öyküsü’

‘The Handmaid’s Tale’ as A Representation of Resistance in Women’s Movements

Aysun EYREK
Yıl 5, Sayı 10, Sayfalar:122-142

The study aims to explain how the characters in the television series The Handmaid’s Tale, adapted from the novel by Margaret Atwood, became a representation of resistance in women’s movement and what they symbolize. In the government of Gilead with a totalitarian regime mentioned in the novel, fertile women are given to serve senior families as a handmaid. They must wear red robes, and white-winged bonnets that prevent them from seeing what is happening around them. In this study, the news photos showing activists wearing the costumes of the series characters’ in women’s protest movements in the USA, Argentina, and Turkey, were analyzed based on Roland Barthes’s semiotics analysis. As a result of the research, it has been revealed that the costumes of the series have become a symbol of women’s rights in all three countries and have turned into a representation of women’s “strength and resistance” against policies of oppressive and restrictive women’s rights.  

Bu çalışmanın amacı, Margaret Atwood’un romanından uyarlanan Damızlık Kızın Öyküsü televizyon dizisi karakterlerinin kadın hareketinde nasıl toplumsal direnişin temsiline dönüştüğünü ve neyi sembolize ettiğini açıklamaktır. Romanda, totaliter rejimin uygulandığı Gilead hükümetinde, doğurganlığa sahip kadınlar, damızlık kız olarak üst düzey ailelere hizmet etmeleri için verilmektedir. Damızlık kızlar, kırmızı pelerin, çevrelerini görmelerini engelleyen kanatlı beyaz şapka takmak zorundadır. Bu çalışmada, ABD, Arjantin ve Türkiye kadın hareketinde, aktivistlerin protestolar sırasında dizi kostümlerini giydiklerini gösteren haber fotoğrafları Roland Barthes’in göstergebilimsel çözümlemesine dayandırılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, her üç ülkede de dizi kostümünün kadın hakları konusunda bir sembole dönüştüğü, bu sembolün baskıcı ve kadın haklarını kısıtlayan politikalara karşı kadınların “güçlü ve direnişçi” olduklarını sembolize ettiği tespit edilmiştir.