Makale

Makale

İklim Değişikliği ve Medya: Greta Thunberg’in “Yılın İnsanı” Seçilmesinin Ana Akım Medyada Ele Alınışının Analizi

Climate Change and the Media: Analysis of Greta Thunberg's Election as “Person of the Year” in Mainstream Media

Pelin TEKİN ÇELİK,Zeliha HEPKON
Yıl 5, Sayı 10, Sayfalar:32-51

In this study, it has been revealed how the issue of climate change, which is the result of global warming, is framed in the national press in Turkey. For this purpose, the news in the print media about Greta Thunberg, who was chosen as the person of the year by Time magazine in December 2019 due to the “School Strike for Climate Campaign” she started and the fight against climate change, will be analyzed. The news on the subject in Habertürk, Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Şafak, Posta and Akit newspapers in December 2019, when Thunberg was chosen as the person of the year, constitutes the sample of the study. 16 news stories detected in the period of December 2019 will be analyzed using the MAXQDA 21 program with qualitative content analysis method. The news about Greta Thunberg is primarily classified in the main categories of information and depoliticization. The analysis showed that, there was a huge number of news in the category of depoliticization meanwhile there was a few number of news on climate change and struggles. Also, there were mostly news stories about, “School Strike for Climate Campaign” and “Thunberg being the person of the year”.

Bu çalışmada küresel ısınmanın sonucu olarak karşımıza çıkan iklim değişikliği konusunun, ulusal basında nasıl çerçevelendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla başlattığı “İklim İçin Okul Grevi” kampanyası ve yürüttüğü iklim değişikliği mücadelesi nedeniyle 2019 yılının Aralık ayında TIME dergisi tarafından yılın insanı seçilen Greta Thunberg’e ilişkin yazılı basında çıkan haberler analiz edilecektir. Thunberg’in yılın insanı seçildiği 2019 Aralık ayı içerisindeki Cumhuriyet, Hürriyet, Yeni Şafak, Posta ve Akit gazetelerinde konuyla ilgili yer alan haberler çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Aralık 2019 döneminde tespit edilen 16 haber MAXQDA 21 programı kullanılarak nitel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.  Greta Thunberg konulu haberler öncelikle bilgilendirme ve depolitizasyon ana kategorilerinde sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda incelenen gazetelerde, “İklim İçin Okul Grevi Eylemi” ve Thunberg’in yılın insanı seçilmesi haberleştirilirken, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin varlığına ilişkin bilgilendirmenin son derece sınırlı bir şekilde yer bulabildiği, depolitizasyon kategorisinde ise çok sayıda haber üretildiği görülmüştür